Happyflow

Happyflow

Intro

In dit hoofdstuk beschrijven we het proces vanaf het moment van de aanvraag tot het akkoord vanuit de Geldverstrekker (GV), dit is de standaard manier waarop dit proces zal verlopen. In de hoofdstukken daarna gaan we dieper op extra mogelijkheden in.

Wanneer vanuit het adviespakket een aanvraag wordt verstuurd naar de geldverstrekker wordt automatisch de nieuwe aanvraag (AX) naar Accelerate gestuurd. Dit is een basis voor een nieuw dossier of een aanvulling op een bestaand dossier.

Aanvraag toevoegen aan (nieuw) dossier

Onder Werkvoorraad | Nieuwe aanvragen verschijnt de nieuwe aanvraag.

image
 1. Klik op betreffende nieuwe aanvraag.
 2. Wanneer Accelerate in dossiers matches vindt in bijvoorbeeld e-mailadres of adresgegevens dan zal het betreffende dossiers voorstellen als dossier om deze aanvraag aan te koppelen.
  1. Controleer de gegevens van het voorgestelde dossier. Is dit niet het juiste dossier?

  2. selecteer een van de andere dossiers of
  3. zoek met het venster links naar het juiste dossier of
  4. kies er voor een nieuw dossier aan te maken
  5. image
   image
 3. Kies Opslaan en verder
  1. Je bent nu bij stap 2 ‘aanvragers koppelen’. Hier kun je de aanvragers koppelen. Je kunt deze koppelen aan:

  2. Een aanvrager op het gekozen dossier
  3. Een persoon uit de CRM
  4. Of als de persoon niet bestaat in de CRM deze aanmaken. Selecteer dan ‘Ik heb de aanvrager niet kunnen vinden en wil deze toevoegen’.
  5. image

 4. Klik op opslaan en afronden
 5. Het product is toegevoegd aan het dossier

Bericht van de geldverstrekker

De verzending van de nieuwe aanvraag naar de GV gaat via Accelerate. Een reactie van de GV (HDN-bericht) zal vervolgens in Accelerate in het betreffende dossier binnenkomen.

RENTEVOORSTEL

De GV stelt een Rentevoorstel op en verstuurt deze middels een OX-bericht. Het OX-bericht wordt ontvangen en verwerkt in Accelerate. Het Rentevoorstel wordt opgeslagen onder offertes onder het product Hypotheek.

Het van de GV ontvangen Rentevoorstel zie je terug als Signalering bij Werkvoorraad | Mijn werkvoorraad.

image

Om het rentevoorstel beschikbaar te stellen in het klantportaal, dien je een actiepunt voor de klant aan te maken. Dit doe je als volgt:

 1. Klik onder de hypotheek op Actiepunten voor klant
 2. Klik op nieuw actiepunt voor de klant
 3. image
 4. Kies voor indicatief voorstel downloaden c.q. Offerte downloaden en voeg eventueel een opmerking toe
 5. Druk op Opslaan

De klant heeft nu de mogelijkheid om in zijn klantportaal de offerte te downloaden.

STUKKENLIJST

Naast het OX-bericht rentevoorstel wordt door de GV een aan te leveren stukkenlijst (DA-bericht) verstuurd. Het DA-bericht wordt ontvangen en verwerkt in Accelerate in de dossiercontrole.

De van de GV ontvangen stukkenlijst zie je terug als Signalering bij Werkvoorraad | Mijn werkvoorraad.

image

In het dossier in Accelerate kun je de (aan te leveren) stukken zien in het linker navigatiemenu onder betreffend product bij Dossiercontrole. Tevens kun je in het menu onder Actiepunten voor klant de opgevraagde stukken zien zoals de klant deze ook ziet in het klantportaal.

Een voorbeeld van wat je in de Dossiercontrole ziet:

image

Hoe de klant dit in zijn klantportaal ziet:

image

STATUSUPDATES

SX-berichten betreffen HDN-berichten die de status van een dossier weergeven vanuit de GV. Denk hierbij een aanvraag ontvangen/ afgewezen of Finaal akkoord.

Deze berichten worden ontvangen en verwerkt in Accelerate en een aantal zullen signaleringen opleveren. Denk aan bijvoorbeeld aan een afwijzing.

Actiepunten bijwerken

Mogelijk heb je een aantal stukken al in je bezit of wil je niet dat de klant hiermee aan de slag gaat. Je kunt dan actiepunten voor de klant ‘verwijderen’, zie ook hoofdstuk 7.3 Verwijderen in

. Tevens kun je de actiepunten uitbreiden met bijvoorbeeld de Offerte ter download. Zie hiervoor hoofdstuk 7.2 in
Actiepunten voor de klant
Actiepunten voor de klant
.

Klant informeren over actiepunten

Indien de klant nog niet eerder op het klantportaal is geweest dient hij het klantportaal eerst te activeren.

 1. Kies vanuit de hypotheek voor e-mail opstellen
 2. Selecteer bij Sjabloon het sjabloon om Accelerate te activeren (deze heet bijvoorbeeld ‘Activeer uw persoonlijke Mijn Accelerate omgeving’)
 3. Pas deze mail eventueel aan | Verzenden

Op dezelfde wijze kun je een mail versturen om de klant te attenderen op openstaande actiepunten. Doorgaans is hier onder de scope hypotheek een standaard sjabloon voor beschikbaar: ‘Stukken aanleveren eerste aanvraag’

Stukken aanleveren door klant

Vanuit het klantportaal kan de klant de gevraagde documenten aanleveren. Via de meekijk-knop is het vanuit Accelerate mogelijk om het klantportaal te bekijken, zoals de klant dat ziet.

image

De klant kan als volgt documenten aanleveren:

 1. Bij elk document, kiezen voor Nu aanleveren | Bestand uploaden | Opslaan Dit item wordt in de lijst met aan te leveren stukken verplaatst naar beneden (bij de al aangeleverde stukken) en is als volgt zichtbaar:
 2. image
 3. Op het moment dat de klant een document aanlevert, kun je een signalering krijgen in Mijn werkvoorraad. Dit geldt standaard enkel voor de stukken Getekende origineel offerte, Werkgeversverklaring en Koopcontract en Koop- aanneemovereenkomst. Indien gewenst kan de admin dit, in overleg met HD Connect, voor meer stukken inregelen.

Documenten: status, controle & verzenden naar de geldverstrekker

Zodra de geldverstrekker de stukkenlijst heeft verstrekt en daarmee documenten heeft opgevraagd heeft een document binnen Accelerate de status aan te leveren, dit zie je terug in het overzicht in Dossiercontrole bij het hypotheekproduct dat onder het dossier hangt.

image
 1. Wanneer een stuk is aangeleverd binnen Accelerate zal de status veranderen naar ontvangen.
  1. Een aantal van de ontvangen documenten kun je binnen Accelerate laten checken op vooraf gedefinieerde eisen (bijv. datum/ geldigheidsduur/..).

   De volgende aangeleverde documenten worden gecontroleerd met de DocEngine:

  2. Loonstroken
  3. Identiteitsbewijzen
  4. Taxatierapporten
  5. Financieringsopzetten
  6. Werkgeversverklaringen
  7. Bewijs eigen middelen
  8. Verkoopovereenkomst
  9. Schuldrestopgave
  10. Koopovereenkomst
  11. Nadat documenten aangeleverd zijn, worden naast de stukken door middel van kleuren de resultaten weergegeven.

   image

   Groen = Alle resultaten zijn goedgekeurd

   Groen = De resultaten die gevonden konden worden zijn goedgekeurd

   Rood = Enkele resultaten zijn afgekeurd

   Door op de vakjes te klikken komen de resultaten tevoorschijn. Het is mogelijk om deze handmatig op groen te zetten, wanneer het document toch in orde is.

   image
 2. Wil je (bijv. n.a.v. de controle) extra informatie bij de klant opvragen of dient de klant een stuk opnieuw aan te leveren, ga dan naar Dossiercontrole | Klik onder ‘Status Accelerate’ op de status en selecteer de gewenste status:
 3. image

  Bij selecteren van de nieuwe status (bijvoorbeeld ‘Aan te leveren’ of ‘Afgekeurd en opnieuw aan te leveren (zie toelichting)’) krijg je afhankelijk van de instellingen in je licentie de pop up:

  image

  Geef indien wenselijk een opmerking voor de klant en zorg dat ‘Maak direct een “opnieuw aanleveren” actiepunt aan’ is aangevinkt als je wilt dat de klant in het portaal opnieuw een verzoek krijgt.

  Klik vervolgens op Wijzig status. De klant krijgt nu een nieuw actiepunt in het klantportaal, in dit voorbeeld:

  image
 4. De klant ziet dit actiepunt wanneer hij inlogt in het klantportaal. Wil je hem signaleren dat er een nieuw actiepunt is dan kun je er voor kiezen om hem een e-mail te sturen[1].
 5. Wanneer alle stukken zijn aangeleverd door de klant en je deze hebt goedgekeurd, kunnen ze door naar de geldverstrekker.

Ga naar Dossiercontrole | Selecteer de te verzenden documenten | Deze selectie | Doorsturen naar Geldverstrekker per HDN Voor meer uitleg over dossiercontrole, zie

Beoordeling van de stukken door de geldverstrekker

De geldverstrekker zal na ontvangst van individuele stukken en/of het gehele dossier overgaan tot het beoordelen van deze stukken. Dit kan resulteren in een goedkeuring van aangeleverde stukken maar het kan ook leiden tot het uitvragen van nieuwe stukken.

In het dossier bij Dossiercontrole zie je per document of deze is verzonden naar de GV en wat de laatste status van de GV voor dat document is. Indien stukken door de GV zijn goedgekeurd, is dat in dit overzicht zichtbaar.

image

Vraagt de GV nieuwe stukken op, dan levert dit een signalering op in de werkvoorraad.

Dossier doorsturen naar Nationale Hypotheekbond

De module voor het synchroniseren van dossiers naar de Nationale Hypotheekbond (NHB) is in overleg met de admin/ projectleider niet voor elke licentie beschikbaar. Als deze wel beschikbaar is kun je dossiers automatisch of handmatig naar de Nationale Hypotheekbond versturen.

Eerst dient de koppeling tussen NHB en Accelerate gelegd worden. Dit doet de admin onder Instellingen | Koppelingen en externe bronnen | de Nationale Hypotheekbond. Hierbij stelt de admin in of dossiers die nieuw in Accelerate zijn, standaard worden gesynchroniseerd richting NHB.

Let op: Accelerate synchroniseert dossiers in NHB alleen wanneer deze dossiers vanuit Accelerate zijn aangemaakt. Als een dossier van mijnheer X al in NHB bestaat en daarna wordt deze vanuit Accelerate aan NHB aangeboden, zal dit resulteren in een nieuw dossier bij NHB.

Op dossierniveau kun je het dossier zelf handmatig of automatisch naar NHB versturen:

 1. Open het dossier | kies Externe bronnen | de Nationale Hypotheekbond
 2. Je kunt nu dit dossier synchroniseren
 3. a) Handmatig: kies voor dit dossier nu synchroniseren

  b) Automatisch: Selecteer ‘automatisch synchroniseren’ en kies voor opslaan.

Bij automatisch synchroniseren wordt het dossier naar NHB verzonden vanaf het moment van finaal akkoord.