iWize

iWize

Maak je nog geen gebruik van iWize? Neem dan contact op met salessupport@accelerate.nl. Om van iWize gebruik te kunnen maken dien je een overeenkomst met iWize aan te gaan. Zodra de overeenkomst ondertekend is zal ons Support team de module voor je aanzetten.

Op deze pagina wordt toegelicht hoe de inventarisatie op basis van iWize voor behandelaar/ adviseur en klant werkt. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Actiepunt voor de klant aanmaken
 2. Actiepunt op het klantportaal
 3. Gegevens worden opgeslagen in het Accelerate dossier
 4. HBX importeren in Adviesbox en aannames die daarbij gedaan worden

1. Actiepunt voor de klant aanmaken

Het actiepunt kan aangemaakt worden vanaf het dossier. Je hebt de keuze om een actiepunt open te zetten waarbij de klant alleen de optie heeft om middels brondata de inventarisatie te doen. Je kunt ook de keuze bij de klant laten hij krijgt dan de twee opties.

 1. Klik binnen het dossier op Actiepunten voor klant | Nieuw actiepunt
 2. Kies voor een van de twee opties: a. Het inventarisatieformulier invullen (klant kan zelf kiezen) of b. Aanleveren persoonlijke informatie met DigiD (alleen DigiD)
 3. image

3. Opslaan

2. Actiepunt op het klantportaal

Het actiepunt wordt getoond op het klantportaal, hieronder wordt toegelicht wat de klant te zien krijgt. Let op: de screenshots zijn gemaakt bij een klant die formeel wordt aangesproken, is de aanspreekwijze informeel, dan zijn deze teksten ook informeel.

Optie 1: Actiepunt 'Het inventarisatieformulier invullen'

De klant ziet het volgende actiepunt:

image

Na het kiezen voor Nu invullen wordt het volgende scherm getoond.

image

De klant maakt hier een keuze en klikt op Verder. Kiest hij voor Zelf invullen dan wordt het handmatig in te vullen formulier getoond. Kiest hij voor Invullen met DigiD dan gaat hij door naar het DigiD formulier, dat wordt in de

alinea hieronder toegelicht.

Optie 2: Actiepunt ‘aanleveren persoonlijke informatie met DigiD' De klant ziet het volgende actiepunt:

image

Kiest hij voor Nu aanleveren dan komt hij in het volgende scherm terecht.

image

Stapsgewijs wordt hij door de module geleidt. Om de brondata op te kunnen halen maken we eenmalig gebruik van software (extensie). Nadat de gegevens zijn opgehaald kan de extensie verwijderd worden.

 1. Installeer de software Door hier op te klikken wordt de gebruiker – afhankelijk van de browser- doorgeleid waar hij de software met een klik de software kan toevoegen.
 2. In Chrome ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit:

  image

  Hierna wordt hij teruggebracht naar het klantportaal waar hij verder kan.

2. De klant dient zijn DigiD bij de hand te hebben

image

3. Vervolgens worden per bron de volgende stappen doorlopen

a. De klant wordt naar de DigiD inlogpagina van de betreffende bron geleid b. De klant vult zijn inloggegevens en gaat verder. Afhankelijk van het beveiligingsniveau van de bron moet de klant met een sms-code of via de DigiD-app zijn inlog bevestigen. c. De klant keer terug naar het klantportaal d. De data wordt op de achtergrond opgehaald

image

e. Wanneer al de bronnen zijn benaderd kan de klant kiezen om dezelfde stappen door zijn partner te laten doorlopen óf om verder te gaan.

image

Hier is nog ruimte voor opmerkingen/ vragen en kan de klant de gegevens versturen. Na het versturen krijgt de klant de volgende melding:

image

Het actiepunt is verwerkt en de gegevens zijn opgeslagen in het Accelerate dossier. In het klantportaal zijn deze gegevens niet zichtbaar.

3. Gegevens worden opgeslagen in het Accelerate dossier

Afhankelijk van de triggerconfiguratie krijgt de binnendienst/ adviseur een werkvoorraadsignalering dat de klant het formulier heeft ingevuld.

 • Op het dossier onder Bestanden vind je de gegenereerde pdf’s
 • Onder Externe bronnen | Adviesbox kun je de HBX downloaden

4. HBX importeren in Adviesbox

Wanneer je op de gedownloade HBX klikt wordt –afhankelijk van jouw computerinstellingen - Adviesbox geopend met een nieuw dossier gebaseerd op deze HBX. Let op, aangezien Adviesbox een aantal verplichte velden heeft waarvan de data niet bekend is bij de bronnen worden er een aantal aannames gedaan. Het is dus altijd noodzakelijk om de data in Adviesbox te controleren. Er worden bijvoorbeeld aannames gedaan bij de aflossingsvorm van de hypotheekdelen: deze informatie is niet beschikbaar in de brondata van de Belastingdienst, maar het is wel een verplicht veld in Adviesbox.

Aannames in Adviesbox

Een .hbx gebaseerd op Brondata zorgt in Adviesbox voor een mooi voorstel met betrekking tot data over de aanvrager in indien ingevuld ook over de partner. Aangezien Adviesbox een aantal verplichte velden heeft waarvan de data niet bekend is bij de bronnen worden er een aantal aannames gedaan. Het is dus altijd noodzakelijk om de data in Adviesbox te controleren.

Van de volgende velden is op dit moment bekend dat daar aannames gedaan worden.

Kinderen

 • Aannames in ‘Geslacht’, ‘Schooltype’, ‘Inwonend’

Personalia

 • ‘Voornaam’ staat bij ‘Roepnaam’
 • ‘Hoofdelijk aansprakelijk’ is standaard geselecteerd
 • ‘Burgerlijke staat voorwaarden’ klopt niet altijd
 • Bij de 1e aanvrager staat standaard Ja, bij ‘Adres afwijkend van partner’?

Inkomen & Fiscus

 • AOW gegevens worden door Adviesbox berekend
 • ‘13e maand’: Indien in november of december minimaal 90% meer loon betaald wordt dan default 13e maand "ja"
 • ‘Brutosalaris per periode’: laagste bedrag van loonstroken afgelopen drie maanden.
 • ‘Datum in dienst’: klopt niet altijd
 • ‘Salarisperiode’: staat standaard op per maand
 • ‘Soort dienstverband’: Indien > jaar bij zelfde werkgever dan default loondienst vast. In andere gevallen loondienst flexibel zonder intentieverklaring.
 • ‘Vakantietoeslag’: Indien in mei minimaal dubbel salaris wordt betaald dan default 8% vakantiegeld
 • Zelfstandige: Indien geen inkomen bekend bij UWV en/of geen inkomen/uitkering bekend in VIA dan default Zelfstandige opgenomen. Tevens staat DGA standaard op Nee

Pensioenen

 • ‘Percentage middelloonregeling’: Default 1,875% (fiscaal maximum)
 • ‘Soort pensioenregeling’: Indien geen sprake is van een beschikbare premieregeling wordt Middelloon ingevuld.

Woonsituatie

 • ‘Eigendomsverhouding’: standaard 100% voor de 1e aanvrager
 • ‘Oorspronkelijke hypotheek’: Som van leningdelen

Hypotheken

 • ‘Hypotheekvorm’: Indien geen hypotheekvorm bekend en beginstand schuld = eindstand schuld dan wordt Aflossingsvrij opgenomen.
 • ‘Rentepercentage’: Indien beginstand schuld = eindstand schuld dan wordt rente berekend door betaalde rente te delen door eindstand schuld
 • ‘Duur Rentevastperiode’: Standaard staat hier 30 jaar
 • ‘Ingangsdatum’: Datum aankoop huidige woning uit kadaster wordt als ingangsdatum opgenomen.
 • ‘Looptijd’: Standaard staat hier 30 jaar
 • ‘Rentevastperiode’: Standaard vaste rente
 • ‘Annuiteit’: Indien geen hypotheekvorm bekend en beginstand schuld is ongelijk eindstand schuld dan wordt Annuiteit opgenomen.
 • ‘Bankspaarhypotheek’: Indien beginstand schuld = eindstand schuld dan wordt rente berekend door betaalde rente te delen door eindstand schuld