📘

Januari

Big Improvement | Webhook uitgebreid

Het is nu mogelijk om op vrijwel alle gebeurtenissen in Accelerate externe webhooks aan te roepen met een zelf te definiëren url en bericht. Hiermee kan de Accelerate workflow makkelijk gebruikt worden om externe systemen aan te sturen.

Improvement | Auditlog uitgebreid

De Auditlog is uitgebreid met informatie over het verwijderen of deactiveren van producten. Je kunt nu zien wie, wanneer een product heeft verwijderd of gedeactiveerd. Dit geldt voor bij krediet, hypotheek en levensverzekering.

Improvement | Nieuw veld Relatienummer op CRM kaart bedrijven

Vanaf nu is het mogelijk om op de CRM kaart onder bedrijfsgegevens jullie relatienummer bij dit bedrijf op te slaan. Het relatienummer wordt vervolgens getoond in de Quickfacts (horizontale balk met gegevens) op de CRM kaart en op een zakelijk dossier.

Improvement | Export ‘Overzicht OTD’s uitgebreid’ 

Een extra kolom is toegevoegd in de export ‘OTD’s uitgebreid’: de dossierbehandelaar.

Fix | Signaleringen inactieve hypotheken 

Op inactieve hypotheken kwamen soms nog signaleringen binnen, tevens kwamen ze terug in een aantal rapportages.

Improvement | Tekstuele wijziging klantportaal 

Als er een offerte ter download op het klantportaal werd aangeboden, had dat stuk de titel ‘Bindende offerte’. Dit is veranderd naar ‘Download hier uw offerte’.

Improvement | Dossier Compleet

Bij Belangrijke data kun je zien hoe vaak een dossier compleet is geweest. Dit tonen we nu ook in de signalering ‘Alle HDN stukken ontvangen’.

Improvement | Enterprise: Toevoegen standaard tussenpersoon

Het is nu mogelijk om bij een gebruiker een standaard tussenpersoon in te stellen. Door een tussenpersoon aan de gebruiker toe te wijzen wordt hij/zij ook automatisch de tussenpersoon van nieuwe dossiers die door de gebruiker worden aangemaakt.

New | Uitbreiding querymanager

Er zijn 2 nieuwe kolommen aan de export van de querymanager toegevoegd: Ontbindende voorwaarden datum en de Bankgarantie datum. Dit geldt enkel als er geen producten zijn geselecteerd.

Improvement | Tekstuele wijziging

Als een email permanent werd verwijderd toonde de pop-up de tekst ‘Weet u zeker dat u deze mail wilt terugzetten?’ Dit is nu veranderd naar ‘Weet u zeker dat u deze mail wilt verwijderen?’

Improvement | Verbetering weergave werkvoorraadsignaleringen

Werkvoorraadsignaleringen laten nu de 2-letterige afkorting van het product zien waar de signalering betrekking op heeft. Als je erover heen beweegt met je muis wordt bovendien de volledige productnaam getoond.

Improvement | Heraanlevering HDN-document

Als een HDN-document opnieuw wordt aangeleverd dan is dat een heraanlevering. Dit is vanaf nu te zien door het toegevoegde ververs-icoon.

Improvement | Verbeterde adresweergave in emailsjabloon

De placeholder {appointment.location} in emailsjablonen, toont nu een komma tussen het adres en de postcode.

Improvement | Verbeterde statusweergave HDN stuk

De HDN statushistorie van een stuk laat nu naast de Accelerate status ook de status historie van de Geldverstrekker zien. Dit is terug te vinden achter de detail weergave van het stuk (via het vergrootglaasje).

Improvement | Enterprise: Doorlooptijden tonen op het extranet

Doorlooptijden kunnen worden opgevoerd bij Instellingen > HDN > Doorlooptijden. Per product kan nu worden aangegeven of de doorlooptijden worden getoond op het extranet of niet.

New | Bewerken van signalering op notitie

Een signalering die aan een notitie is gekoppeld kan vanaf nu worden heropend, bewerkt en omgehangen (indien de gebruiker daartoe bevoegd is).

Improvement | Verduidelijking belregistraties

Het opgeven van een titel bij belregistraties is nu verplicht, zodat dit veld niet vergeten kan worden en snel duidelijk is waarop de belregistratie betrekking heeft.

Fix | Diverse fixes 

Het is niet meer mogelijk om een geldverstrekker of HDN-product te verwijderen, zolang er nog een dossier aan gekoppeld is.

Big improvement | Automatisch laten sluiten van werkvoorraaditems

Het is nu mogelijk om Accelerate automatisch werkvoorraaditems te laten sluiten bij bepaalde gebeurtenissen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om signaleringen op individuele stukken automatisch af te boeken als het dossier compleet raakt.

Improvement | Tekstuele wijziging

In de titel van notities is ‘Consument’ vervangen door ‘Relatie’.

New | Uitbreiding inhoud emailsjabloon

Er is een nieuwe placeholder toegevoegd {dossier.dossier.incomplete_actionpoints} in emailsjablonen, waarmee het mogelijk is om enkel de openstaande actiepunten van de dossiercontrole op scope dossier uit te vragen per mail.

Improvement | Opmerking plaatsen bij geüploade documenten

Gebruikers kunnen nu de omschrijving bij reeds ontvangen documenten in de dossiercontrole bewerken middels een nieuw potloodicoontje.

New | Enterprise: Beschikbaarheid nieuw rapport

Er is een nieuw rapport Aanstellingen Geldverstrekkers beschikbaar voor serviceproviders.

New | Enterprise: Nieuwe placeholders voor emailsjablonen

Bij de instellingen van een dossier kun je bij tussenpersoon een adviseur en behandelaar instellen. Hier zijn twee nieuwe placeholders van gemaakt die kunnen worden aangeroepen in emailsjablonen: {dossier.intermediary_advisor_name} en {dossier.intermediary_owner_name}.

Improvement | Verbetering triggerfilter werkvoorraad 

Bij het triggerfilter in de werkvoorraad wordt een lijst van filterbare triggers aangeboden. Tot nu toe was dit gebaseerd op de triggers die resultaten opleveren in de werkvoorraad Alles van iedereen.  Vanaf nu worden resultaten getoond op basis van de huidige werkvoorraad waar de gebruiker in actief is.

Improvement | Extra controle bij aanmaken document 

Als er een persoonsgebonden document wordt gemaakt, maar er geen consument is geselecteerd, wordt nu een foutmelding getoond.

New | Enterprise: Adviseur en behandelaar kunnen instellen vanuit extranet

Vanaf nu kunnen adviseurs en behandelaren op dossiers ingesteld worden vanaf het extranet. Dit kan worden ingesteld voor hypotheken waarbij gebruik gemaakt wordt van de lijst aan beschikbare contacten van de tussenpersoon. Ook kan er gefilterd worden op adviseur en behandelaar.

Improvement | Verbetering filter First Time Right

Bij de Management Informatie kan First Time Right nu ook gefilterd worden op behandelaar.

Fix | API: Verbeterde verwerking AX-bericht

Als het VerzenderNrHDN in de aanvraag (AX) leeg of niet aanwezig is, kan het bericht nu toch verwerkt worden en wordt niet langer een error gegenereerd.

New | Uitlezen van belangrijke data

Als de datum niet kan worden uitgelezen bij een koopakte of taxatierapport is het makkelijk te vergeten dit te controleren en dan ontbreekt mogelijk belangrijke data. Daarom is er nu een trigger gemaakt die afgaat als de datum niet uitgelezen kan worden bij een van deze twee documenten.

Big Improvement | Dossier checker sterk verbeterd 

De dossier checker in Accelerate is volledig opnieuw gebouwd waarbij een aantal checks in relatie tot de hypotheek aanvraag zijn toegevoegd. Met de verbeteringen als basis kunnen we in de toekomst makkelijker en sneller checks toevoegen.

Improvement | API: Uitbreiden met behandelaar

Met de API kan men nu ook behandelaars meegeven en ophalen waar dat ook al voor adviseurs kon.

New | API: Lijst voor labels 

Een lijst met labels kan nu via de API worden opgehaald.

New | API: Lijst voor document types

We kunnen via de API een lijst ophalen van document types die per API kunnen worden aangeleverd.

New | API: Lijst voor document statussen

We kunnen via de API een lijst ophalen van document statussen.

New | API: Aanmaken van stukken in dossier

Via de API kunnen we stukken in het dossier en bij producten in het dossier aanmaken met mogelijk een notitie.

New | API: Lijst met documenten van een dossier

Via de API kan een overzicht worden opgehaald van de dossier controle. Deze toont een lijst met alle documenten op dat dossier.

New | API: Toevoegen van documenten aan dossier controles

Men kan via de API nu documenten toevoegen aan dossier controles in dossiers en bij producten.

Improvement | API: Personen toevoegen aan dossiers

Men kan nu via de API consumenten toevoegen aan dossiers. Hierbij zijn de gebruikelijke velden verplicht.

New | API: Haal belangrijke data op van een hypotheek

Men kan nu via de API belangrijke informatie van de hypotheek gebundeld opvragen voor verwerking in eigen applicaties.

New | API: Documenten opvragen

Het is nu mogelijk om vanuit de API fysieke documenten op te halen uit Accelerate.

Big improvement | Nieuw rechtensysteem

De rechtengroepen zijn vervangen door rollen waardoor het nu duidelijker en eenvoudiger is om gebruikers specifieke rechten toe te kennen. Er kan een standaard rol worden ingesteld per gebruiker en ook kunnen er meerdere rollen kunnen aan één gebruiker worden toegekend. De rollen zijn te vinden onder Instellingen > Gebruikersbeheer > Rollen.

Improvement | Koppelen van een hypotheekaanvraag op basis van relatienummer

Vanaf nu kan een hypotheekaanvraag (AX) gekoppeld worden aan een dossier op basis van het relatienummer. Deze vind je onder relatiegegevens van personen in de CRM –kaart en dit dient te worden meegegeven in de AX vanuit het advies pakket.

Fix | Beantwoorden e-mails

Bij het beantwoorden van een mail werd de oorspronkelijke mail en handtekening niet meegenomen. Dat is nu opgelost.

Improvement | Enterprise: verbeterde werking AFM registraties

Wijzigingen in de vergunning structuur worden nu actief gesignaleerd.