Triggers

Triggers

Triggers release 31-5-2022
Triggers release 31-5-2022

Intro

In de triggerconfiguratie wordt geconfigureerd wat er wanneer automatisch gebeurt. Bijvoorbeeld:

 • Bij het inplannen van een afspraak wordt het inventarisatieformulier bij de klant opgevraagd en wordt er automatisch een e-mail verstuurd.
 • 5 werkdagen voor de acceptatiedatum van de Hypotheek wordt er gecontroleerd of de offerte in de dossiercontrole aanwezig is, zo niet dan wordt er automatisch een e-mail verstuurd.
 • Wanneer de SX Finaal Akkoord binnenkomt wordt er een werkvoorraadsignalering gegenereerd voor de behandelaar op het dossier
 • Als de klant de OTD digitaal ondertekent ontvangt de adviseur een werkvoorraadsignalering

De inventarisatie kan op twee manieren worden ingevuld:

 • DigiD
 • Handmatig

De triggerconfiguratie wordt voornamelijk door HD Connect beheerd. Voorafgaande aan de oplevering is er in samenspraak met de contactpersoon/de admin een standaard inrichting opgeleverd. Wanneer hier wijzigingen op gedaan moeten worden kan de admin dit bij HD Connect aangeven (support@hdconnect.nl). De triggerconfiguratie voor de Afspraak kan de admin zelf beheren. Hieronder wordt dit toegelicht.

Afspraaktriggers beheren (admin)

De admin kan de triggers voor afspraken inrichten. Op deze manier heeft hij invloed op wat er in het afspraakproces getriggerd wordt; wanneer wordt er bijvoorbeeld een werkvoorraadsignalering aangemaakt of bij welk afspraaktype worden welke stukken opgevraagd bij de klant?

Ingerichte afspraaktriggers vind je terug onder de triggerconfiguratiestructuur en onder Beheer | Triggers beheren.

TRIGGER AANMAKEN

Er zijn een aantal momenten of gebeurtenissen binnen de afsprakencomponent waarop een trigger kan worden ingesteld. Bij het aanmaken van een trigger kies je eerst uit een aantal triggertypes waarna je de gekozen trigger verder specificeert.

Ga naar Beheer | Triggers beheren. Klik op nieuwe trigger en selecteer in de drop down het type naar keuze:

image

Nadat je voor opslaan hebt gekozen kun je de trigger verder specificeren. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een ingeplande 1e afspraak zonder afspraaktype.

image
 1. Dit is de omschrijving van de trigger. Deze wordt weergegeven in de triggerlijst.
 2. Selecteer de doelgroep om aan te geven in wiens werkvoorraad de signalering moet komen.
 3. Bij het type afspraak kun je het afspraaktype selecteren waarvoor de trigger geldt. Eventuele nieuwe afspraaktypes maak je aan zoals beschreven in hoofdstuk 15.1 in
  Instellingen
  Instellingen
  .
 4. Geef hier aan welke actie(s) er plaats moeten vinden en kies daarna voor opslaan. Hieronder een toelichting van de acties:

Trigger een signalering in de werkvoorraad laten genereren

Op het gekozen moment wordt een werkvoorraadsignalering gemaakt. Deze komt in de werkvoorraad van de rol zoals bij 2 gekozen. In dit voorbeeld zou het zijn:

Nieuwe (1e afspraak) ingepland op dd-mm-yyyy

Een scenario starten

Na het selecteren van deze actie klik je rechts op de baco | selecteer je het scenario dat je wilt starten | kies je voor configuratie toepassen.

Voor het maken of aanpassen van scenario’s zie hoofdstuk 15.3 in

image

Een e-mail verzenden

Na het selecteren van deze actie klik je rechts op de baco | selecteer nu het e-mailsjabloon naar keuze | configuratie toepassen. Voor het maken of aanpassen van e-mailsjablonen zie hoofdstuk 9.1 in

image

Een stuk in dossiercontrole maken

Na het selecteren van deze actie klik je rechts op de baco |

image
 • Documentsoort: welk document wil je toevoegen aan de dossiercontrole
 • Status: welke status krijgt dit document
 • Aanvrager: komt dit stuk onder een specifieke aanvrager te hangen, of is het niet persoonsgebonden?
 • Actiepunt?: wanneer je deze selecteert wordt er tevens een actiepunt voor de klant klaar gezet

Klik hierna op configuratie toepassen.

Voor het maken of aanpassen van een documentsoort zie hoofdstuk 15.3 in

.

Nieuw werkvoorraaditem maken

Na het selecteren van deze actie klik je rechts op de baco |

image
 • Label: het label van de werkvoorraadsignalering
 • Doelgroep (rol): komt deze in de werkvoorraad van de binnendienst, adviseur of beide terecht (dit overschrijft de instelling die je bij punt 2 heeft gemaakt voor deze signalering)
 • Signaleringsmoment: Wil je het werkvoorraaditem direct op het moment van de trigger, of een aantal (werk) dagen later?

Klik hierna op configuratie toepassen.

Voeg downloadbaar document toe

Heb je een bepaald pdf document dat je niet aan al je klanten wilt aanbieden, maar alleen aan een bepaald type klant? Is er voor dit type klant een afspraaktype ingericht? Dan kun je voor dit afspraaktype inrichten dat dit document ter download wordt aangeboden:

Selecteren de actie en klik rechts op de baco | Selecteer het document naar keuze | Configuratie toepassen.

image

Staat het document naar keuze er niet bij? Zie het hoofdstuk Instellingen, onder Dossier en Status kun je documenten toevoegen.

TRIGGER AANPASSEN

 1. Ga naar Beheer | Triggers beheren
 2. Klik in de lijst met triggers op de regel van betreffende trigger.
 3. Je komt nu in de bewerkingsomgeving van de trigger. Hier kun je de omschrijving, doelgroep, type afspraak en acties wijzigen. Wil je acties verwijderen, klik dan op het rode kruisje naast de actie.

 4. Wanneer je de wijzigingen hebt aangebracht, klik je op opslaan.

TRIGGER VERWIJDEREN

 1. Ga naar Beheer | Triggers beheren
 2. Ga in de lijst met triggers naar de regel van betreffende trigger.
 3. image
 4. Klik op het kruisje rechts.
 5. Bevestig in de pop-up dat je deze wil verwijderen.
 6. De trigger is verwijderd