Klantportaal

Klantportaal

Intro

Het klantportaal is qua kleurgebruik, header en welkomst tekst voor elke organisatie anders.

De inlogpagina ziet er ongeveer als volgt uit:

image

Bij een klant voor wie een hypotheekaanvraag loopt, kan de pagina na inloggen er als volgt uitzien:

image

Activeren en inloggen (klant)

De klant heeft van jou een e-mail ontvangen op het e-mailadres zoals deze in het dossier vermeld staat. In de e-mail staat een link naar het klantportaal.

 1. De klant klikt vanuit de e-mail op deze link
 2. Het klantportaal opent met het verzoek een wachtwoord in te stellen
 3. image

  De klant stelt het wachtwoord in en klikt op Wachtwoord opslaan

  image
 4. De klant logt in met het e-mailadres waarop hij de mail heeft ontvangen en het net gekozen wachtwoord.

Indien gewenst kan de klant een extra wachtwoord toevoegen middels 2-factor authenticatie. Dit kan hij in- of uitschakelen onder Instellingen.

2-factor authenticatie

Net als de Accelerate gebruiker heeft ook de klant de optie om zijn inlog uit te breiden met 2-factor authenticatie. Hiervoor is het eenmalig koppelen noodzakelijk. Heeft de klant dit gedaan? Voortaan logt hij in twee stappen in:

 1. De huidige inlog
 2. Met de in de app gegenereerde code

De klant kan de koppeling leggen door op het klantportaal naar Instellingen te gaan. Hier wordt de 2-factor authenticatie toegelicht en wordt uitgelegd hoe de koppeling gelegd kan worden.

Wanneer de klant de koppeling heeft gelegd kun je dit terug zien in het dossier door op de klantnaam te klikken. Rechts bij klantgegevens staat bij 2-Factor authenticatie? ‘ja’.

image

Overzicht klantportaal

Het portaal kent standaard het tabblad ‘Mijn overzicht’, een tabblad per gekozen product (dit is dus afhankelijk van de gekozen producten) en een tabblad ‘Belangrijke documenten’. In het geval er vanuit het dossier een afspraak is gemaakt en een hypotheek- en verzekeringsproduct is aangevraagd zien de tabbladen er als volgt uit:

image

Het belletje geeft aan dat er nog openstaande acties zijn voor de klant. In dit voorbeeld zijn er dus geen acties meer voor de verzekering en de afspraak, maar wel 12 openstaande acties voor de Hypotheek.

Vanuit de component actiepunten van de klant van het desbetreffende product, is het mogelijk om de actiepunten aan te passen, zie hoofdstuk 10.3 Actiepunten van de klant bijwerken

De klant wordt hier niet automatisch op geattendeerd. Dit dient handmatig te gebeuren aan de hand van een e-mail en eventueel met het gebruik van een sjabloon.

MIJN OVERZICHT

De pagina waarop de klant binnenkomt, is het tabblad ‘Mijn overzicht’. Hier ziet de klant wie zijn hypotheekadviseur (en indien aanwezig daaronder de dossierbehandelaar) is met bijhorende contactgegevens.

Tevens staat hier de voortgang van het dossier in percentage en de voor de klant openstaande actiepunten. Een startend dossier zal op 0% staan en loopt gedurende het traject op tot 100%. Als op een moment alle actiepunten van het dossier zijn afgehandeld, staat de voortgang op 100%. Wordt een stuk afgekeurd en opnieuw opgevraagd dan komt er weer een openstaande actie. Het percentage in de voortgang zal dan teruglopen.

AFSPRAAK

Wanneer je via Accelerate een afspraak met de klant heeft ingeboekt, krijgt de klant een extra tab ‘Afspraak’ met de gegevens, zoals datum, tijd en locatie. Daarnaast zijn de actiepunten voor de afspraak zichtbaar.

image

OTD

Is er gekozen voor ondertekening van de OTD op het klantportaal dan ziet de klant dit als volgt:

image

Klikt hij op Naar OTD dan dient hij akkoord te gaan met de OTD en de algemene voorwaarden:

image

Is er tevens sprake van een automatische incasso dan staat direct onder de OTD tevens een stuk over de SEPA:

image

Zodra de klant heeft getekend blijft de OTD ter download beschikbaar.

HYPOTHEEK

In het tweede tabblad met de productnaam, in dit geval ‘Hypotheek’ ziet de klant informatie over het betreffende product. Hier ziet de klant niet alleen de openstaande acties, maar ook de afgehandelde acties voor dit product.

image

De klant kan de gevraagde acties uitvoeren, de beschikbaar gestelde documenten bekijken en de aan te leveren stukken aanleveren. Mocht de adviseur een opmerking hebben geplaatst bij een document, dan zal de klant dit hier zien.

De klant levert bijvoorbeeld de ‘finale kwijting’ aan:

 • Klik op ‘Nu aanleveren
 • image
 • Daarna op ‘Kies’ | kies het juiste document | opslaan

De finale kwijting staat nu als volgt in het overzicht:

image

Op het moment dat je een document opnieuw aanvraagt, bijvoorbeeld omdat deze is afgekeurd, ziet de klant dat terug in het onderwerp van het actiepunt.

image

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Standaard wordt het klantportaal opgeleverd met een tab ‘Belangrijke documenten’. De admin kan de categorieën en de documenten die hier beschikbaar gesteld worden aanpassen.

Zelf in het klantportaal kijken (adviseur/binnendienst)

Als adviseur of medewerker binnendienst heb je zelf ook de mogelijkheid om in te zien wat de klant binnen het klantportaal ziet. Om dit te kunnen bekijken ga je nu naar het desbetreffende dossier en klik je op ‘inloggen op het klantportaal’ je logt dan in op het klantportaal (van een) van de aanvrager(s).