FAQ

FAQ

🖥️ Klantportaal

Waar kan ik het dienstverleningsdocument en de algemene voorwaarden aanpassen die op het klantportaal worden weergegeven?

Ga hiervoor naar Instellingen | Klantportaal | Belangrijke documenten en klik achter het desbetreffende document op het potloodje. In het scherm dat nu opent kun je het bestaande document verwijderen en het nieuwe document toevoegen.

Mijn klant kan niet zien wat hij/zij heeft aangeleverd via het klantportaal. Kan ik dit aanpassen?

Dit is niet aan te passen. Uit veiligheidsoverwegingen is er besloten om documenten na het aanleveren niet meer inzichtelijk te maken op het klantportaal.

Mijn klant heeft problemen met het inloggen op het klantportaal, wat kan ik doen?

Dit kan verschillende redenen hebben. Allereerst is het belangrijk dat er bij de relatie in het dossier een e-mailadres is gevuld, met name bij de eerste relatie als er sprake is van 2 relaties op het dossier. Als dat het geval is, kan het zijn dat de klant een verkeerde combinatie van de gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld. Als dit het geval is krijgt de klant de melding "E-mailadres en/of wachtwoord code is onjuist". Om dit te verhelpen is het mogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen. Een wachtwoordreset kan een relatie zelf aanvragen via het inlogscherm van het klantportaal. Ook is het mogelijk een wachtwoordreset e-mail voor de klant aan te vragen. Ga hiervoor naar 'E-mail opstellen' en kies voor het e-mailsjabloon 'Nieuw wachtwoord persoonlijk klantportaal'.

Ook kun je het wachtwoord herstellen voor de klant. Ga in dit geval in het dossier naar 'E-mail opstellen', dubbelklik op de link en kopieer de link. Plak de link in een nieuw tabblad en maak een nieuw wachtwoord aan. Het wachtwoord dat is aangemaakt is voor de eerste persoon. Test vervolgens of je met het e-mailadres van de eerste persoon en het aangemaakte wachtwoord in het klantportaal kan komen. Geef de klant het e-mailadres van de eerste persoon door en het aangemaakte wachtwoord.

Mijn klant krijgt de melding 'De geldigheid van deze link is verlopen', hoe kan dit?

Het zal hierbij gaan om de link voor het activeren van het klantportaal. Als de relatie al een klantportaal heeft aangemaakt zal deze melding worden getoond. Om te controleren of de klant het klantportaal al heeft aangemaakt kun je in het betreffende dossier naar het onderdeel 'Relaties'. Klik op de eerste relatie en controleer of er een groen vinkje staat bij 'Wachtwoord aangemaakt?'.

Hoe kan ik een document laten accorderen via het klantportaal?

Ga in het dossier naar 'dossiercontrole' en kies voor 'nieuw stuk toevoegen'. Vul in om welk document het gaat, voeg eventueel een omschrijving toe en vink de optie 'Relatie mag dit stuk inzien/downloaden op het klantportaal' aan. Klik vervolgens op opslaan. Ga naar 'actiepunten' en kies voor '+Nieuw actiepunt voor klant'. Kies voor het type actie 'Een document laten accorderen' en kies het desbetreffende stuk. Voeg eventueel een omschrijving in en klik vervolgens op opslaan. Het document kan nu worden geaccordeerd op het klantportaal.

Als het betreffende stuk niet bij het actiepunt te selecteren is, moet eerst worden ingeregeld dat dit type stuk geaccordeerd mag worden. Dit stel je in bij Instellingen | HDN | Documenten. Kies hier het betreffende document en zet een vinkje bij 'Stukken van dit type kunnen door de klant worden geaccordeerd'.

Hoe zet ik een factuur op het klantportaal?

In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch. Zodra er in een dossier de factuur in de facturatiewachtrij is gefactureerd zal de factuur automatisch op het klantportaal te download worden aangeboden. Als dit niet het geval is, kan onze supportafdeling een trigger inregelen die ervoor zorgt dat dit wordt geautomatiseerd.

Hoe voeg ik downloadbare documenten toe?

Ga naar Instellingen I Dossier en status, hier kun je documenten opvoeren die je ter download wilt kunnen aanbieden bij het maken van actiepunten voor de klant of vanuit een afspraaktrigger:

 1. Voeg downloadbaar document toe
  • Upload het document
  • Geef het een naam
  • Voeg eventueel een omschrijving toe
 2. Opslaan
Is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen aan de actiepunten op het klantportaal?

Ja, dit is mogelijk. Ga in het dossier naar 'Actiepunten voor klant', Klik in het overzicht op het actiepunt waarbij je een opmerking wil toevoegen. Typ hier bij 'Opmerking(en)' de gewenste tekst. Deze tekst komt dan direct onder het actiepunt te staan, zodat de klant dit ziet tijdens het uitvoeren van de actiepunten.

📩 Brondata met iWize of Ockto

Eén persoon uit het dossier heeft zijn gegevens door middel van Brondata aangeleverd maar nu kan de partner het niet meer invullen, wat nu?

Als er twee aanvragers in het dossier aanwezig zijn dienen zij de gegevens tegelijkertijd aan te leveren. Als dat, om welke reden dan ook niet is gebeurd, dient er een nieuw actiepunt te worden aangemaakt voor het aanleveren van de gegevens via DigiD. Vervolgens dienen beide gebruikers opnieuw in te loggen via DigiD om alle benodigde gegevens op te halen.

Het actiepunt "Aanleveren persoonlijke informatie via DigiD" staat nog open maar ik heb wel de gegevens ontvangen. Hoe kan dit?

Op het klantportaal dienen relaties het actiepunt af te ronden door te klikken op de knop "Gegevens versturen". Dit is nog niet gebeurd waardoor het actiepunt in het dossier nog niet is afgerond.

↔️ HDN

Ik heb een aanvraag verstuurd, maar zie deze niet in Accelerate. Hoe kan dat?

Dit kan meerdere redenen hebben. Normaal gesproken zijn aanvragen die niet automatisch zijn gekoppeld terug te vinden bij Werkvoorraad | Nieuwe aanvragen. Indien de aanvraag daar niet is terug kan ook zijn dat de aanvraag nog niet of niet naar Accelerate is verzonden vanuit het adviespakket. Indien het bericht wel juist is verzonden kan het ook nog zijn dat er een storing is bij HDN.

Ik krijg de melding 'Bericht kon niet worden verzonden. Het lokale systeem is niet de afzender van het bericht'. Hoe los ik dit op?

Deze melding krijg je zodra de machtiging van het HDN certificaat is vervallen. Dit gebeurt bij een verlopen certificaat (ook al is het daarna alsnog verlengd). Om dit te herstellen en weer aanvragen te kunnen versturen is het van belang dat Accelerate weer wordt gemachtigd om het HDN certificaat te gebruiken. Degene die in het bezit is van jullie HDN certificaat gaat naar Instellingen | HDN en klikt op 'Webcert starten'. Volg het proces in de app en machtig Accelerate opnieuw om berichten te mogen verzenden. Hierna is het weer mogelijk om HDN berichten te versturen.

Hoe verstuur ik documenten naar de geldverstrekker?

Ga hiervoor naar de dossiercontrole van de hypotheek in het betreffende dossier. Vink de documenten aan die je wilt versturen en kies bovenaan in de pagina bij 'deze selectie' voor 'doorsturen naar de geldverstrekker per HDN'.

Hoe wijzig ik het HDN postbusnummer van de geldverstrekker?

Ga hiervoor naar Instellingen | HDN | Postbusnummers en wijzig het HDN postbusnummer bij de betreffende geldverstrekker. Als je gebruik maakt van een serviceprovider, vul dan het HDN nummer van de serviceprovider in.

Mijn HDN certificaat moet worden verlengd. Wat nu?

Het verlengen van een HDN certificaat doe je zelf. Zorg ervoor dat het certificaat vanaf de computer waarmee je het wilt gaan verlengen beschikbaar is. Ga vervolgens naar Instellingen | HDN en klik vervolgens op 'Webcert starten'. Volg hierna het proces in de HDN app. Voor vragen of hulp tijdens dit proces kun je je wenden tot de helpdesk van HDN.

Waarom kan ik niet meer dan 25mb via HDN versturen in Accelerate?

Dit is het limiet wat er per HDN bericht verstuurd mag worden. Technisch gezien is het dus niet mogelijk om meer dan 25mb per HDN bericht te versturen.

❓Algemeen

Heeft Accelerate een spellingscontrole?

Accelerate heeft geen spellingscontrole, deze optie zit vaak ingebouwd in je webbrowser. Indien je deze aan of uit wilt zetten ga je naar de instellingen van je webbrowser.

⚙️ Instellingen

Waar kan ik een afspraakresultaat aanpassen en toevoegen?

Afspraakresultaten kun je aanpassen en toevoegen bij Instellingen | Afspraken | Afspraakresultaat. Na een afspraak kan er in het dossier op de afspraak worden geklikt. Vervolgens kan het afspraakresultaat worden ingevoerd. De ingevulde waardes kunnen worden geëxporteerd bij Overzichten | Querymanager. Kies bij het onderdeel product voor 'afspraak' en klik vervolgens op 'zoeken'. In de export die vervolgens te downloaden is, is per afspraak terug te zien wat het resultaat is van iedere afspraak.

Waar kan ik een afspraaktype aanpassen en toevoegen?

Afspraaktypes kun je aanpassen en toevoegen bij Instellingen | Afspraken | Afspraaktypes. De tijdsduur die je daar aangeeft zal bij het maken van de afspraak overgenomen worden waardoor er in de agenda een bepaalde tijd zal worden afgeblokt. Ook is het mogelijk om de tijdsduur van de afspraak bij het maken van een afspraak aan te passen.

Waar kan ik de adresgegevens voor een afspraak aanpassen?

De adresgegevens voor een afspraak kun je aanpassen bij Instellingen | Afspraken | Locaties. Indien niet alleen het bezoekadres wijzigt maar ook het vestigingsadres, dan dient dit ook te worden aangepast bij Instellingen | Facturatie.

Waar kan ik de bijkomende (standaard) kosten die gebruikt worden voor de oversluitberekening aanpassen?

Bijkomende (standaard) kosten voor een oversluitberekening kun je aanpassen bij Instellingen | Beheersignalen | Oversluiten. Het is mogelijk om hier de kosten te noteren voor hypotheekadvies, hypotheekbemiddeling, een taxatie en de hypotheekakte. Ook is het mogelijkheid om eventuele overige kosten te noteren.

Waar kan ik een een extra invoerveld creëren voor de CRM kaart Personen?

Een extra invoerveld voor de CRM kaart Personen kun je toevoegen bij Instellingen | CRM | Personen. Klik op 'Eigenschappen beheren'. Klik vervolgens op 'nieuwe eigenschap' en vul de nieuwe eigenschap naar wens in.

Waar kan ik een stuk toevoegen? Het stuk kan ik niet vinden zodra ik op 'stuk toevoegen' klik in de dossiercontrole. Kan ik dit zelf ergens toevoegen?

In Accelerate zijn alle standaard HDN documenten ingevoerd. Als je een ander document wilt opvragen, is het mogelijk om dit document handmatig toe te voegen. Ga hiervoor naar Instellingen | Dossier en status | Documentsoorten en klik vervolgens onderaan op '+documentsoort toevoegen'. Geef vervolgens de naam van het document op en voeg eventueel een upload opmerking toe.

Waar kan ik een standaard upload opmerking toevoegen bij een bepaalde type stuk?

Een standaard upload opmerking kun je toevoegen bij Instellingen | Dossier en status | Documentsoorten. Klik vervolgens achter het desbetreffende document op het potloodje. In het venster dat opent is het mogelijk om een standaard upload opmerking te noteren. Staat het document er niet tussen? Dan kun je deze vinden in de HDN Documentenlijst. Ga naar Instellingen | HDN en kies aan de linkerkant voor Documenten.

Waar kan ik de standaard klantcommunicatie instellen op formeel of informeel?

Het standaard instellen van de aanspreekvorm naar relaties toe kun je instellen bij Instellingen | Dossier en status | Klantcommunicatie.

Waar kan ik een scenario aanpassen en toevoegen?

Scenario's kun je aanpassen en toevoegen bij Instellingen | Dossier en status | Scenario's. In dit overzicht kun je kiezen voor 'nieuw scenario'. Als je een bestaand scenario wilt aanpassen zoek je het desbetreffende scenario op en klik achteraan op het potloodje. Vervolgens kan je het scenario naar wens aanpassen.

Waar kan ik een e-mailsjabloon aanpassen en toevoegen?

Een e-mailsjabloon kun je aanpassen en toevoegen bij Instellingen | E-mailsjablonen. In dit overzicht kun je kiezen voor 'nieuw e-mailsjabloon'. Als je een bestaand e-mailsjabloon wilt aanpassen zoek je het desbetreffende e-mailsjabloon op en klik achteraan op het potloodje. Vervolgens kun je het e-mailsjabloon naar wens aanpassen.

⚡ Triggers

Kan ik een signalering of trigger zelf aanpassen?

Triggers rondom afspraken zijn door jullie zelf te beheren via Instellingen | Triggers beheren | Appointment. Voor overige aanpassingen mail je naar support@accelerate.nl. Wij voeren de gewenste aanpassing snel voor jullie door.

👛 OTD's & facturen

Hoe crediteer of verwijder ik een factuur?

Ga in het dossier naar de betreffende factuur en klik rechts op het vergrootglas. Je ziet nu midden op de pagina de mogelijkheid de factuur te crediteren en, als je de juiste rechten hebt, ook om de factuur te verwijderen.

Kan ik achteraf nog korting geven op een factuur?

Dat kan. Ga in het dossier naar OTD & Facturatie En klik op Nieuwe factuurregel. Vul de gegevens in en

klik op opslaan. Je kunt hier een negatief bedrag (korting) invullen.

🛡️2-factor authenticatie

Ik krijg een foutmelding: Code is niet juist

Controleer of je de code juist hebt over getypt binnen de gestelde tijd (30 seconden). Blijft de melding verschijnen? Dan loopt mogelijk de tijd van je computer niet synchroon met de tijd op je mobiele telefoon.

Ik heb mijn telefoon niet bij de hand

Het gebruik van 2-factor authenticatie is verplicht. Zonder 2-factor authenticatie kun je geen gebruik maken van Accelerate.

Bij sommige accounts is herstel via e-mail mogelijk. Bij andere accounts heb je soms de back-upcodes nodig die je bij het inschakelen van tweefactorauthenticatie (2FA) te zien kreeg, Bijvoorbeeld bij je Google-account. Bewaar back-upcodes dus goed en veilig.

LET OP! Wij kunnen de 2-factor authenticatie niet uit zetten. Een admin kan de 2-factor authenticatie resetten. Vervolgens kun je opnieuw een account toevoegen in de authenticator app (op een andere telefoon, of op een nieuwe telefoon).

Mijn telefoon is gestolen/verloren

Een defecte of gestolen smartphone is vervelend als je daarop een 2-factorauthenticatie-app staat die je nodig hebt om ergens in te loggen.

Bij sommige accounts is herstel via e-mail mogelijk. Bij andere accounts heb je soms de back-upcodes nodig die je bij het inschakelen van 2-factorauthenticatie (2FA) te zien kreeg, Bijvoorbeeld bij je Google-account. Bewaar back-upcodes dus goed en veilig.

Als back-up kun je ook een extra 2FA-app op een tweede smartphone installeren, bijvoorbeeld die van je werk of partner.

LET OP! Wij kunnen de 2-factor authenticatie niet uit zetten. Een admin kan de 2-factor authenticatie resetten. Vervolgens kun je opnieuw een account toevoegen in de authenticator app (op een andere telefoon, of op een nieuwe telefoon).

Hoe reset ik de 2-factor authenticatie
 1. Ga naar instellingen en kies voor gebruikersbeheer
 2. Klik op de gebruiker waarbij je de 2FA wil resetten
 3. Onder aan de pagina zie je de optie 2FA uitschakelen. Klik op uitschakelen (LET OP! dit reset het gebruik van 2FA, de gebruiker is nog steeds verplicht om met 2FA in te loggen)
 4. De gebruiker kan nu opnieuw inloggen. Hij wordt hierbij direct doorverwezen naar Mijn Account om de 2FA opnieuw te activeren. Zonder 2FA kan Accelerate niet gebruikt worden.
Ik krijg de foutmelding ‘Gebruikersnaam, wachtwoord en/of authenticatie code is onjuist.’, wat doe ik verkeerd?

Mogelijk voer je op de plek van de authenticatiecode de code vanuit de app in. Voer eerst de authenticatiecode in die altijd gelijk blijft. Hierna kan je inloggen en vervolgens krijg je een scherm in beeld waar je de code uit de app kan invoeren. Uiteraard kan het ook zijn dat er een fout zit in de gebruikersnaam en/of wachtwoord.