Dossiercontrole

Onder instellingen | dossiercontrole zie je alle statussen die documenten kunnen hebben in de dossiercontrole. Je kunt per status onder andere instellen door welke status in een DA-bericht er overschreven mag worden, of er een popup getoond moet worden en of de status selecteerbaar moet zijn voor gebruikers.

image

Pop-up instellen

Een pop-up kan handig zijn als je een opmerking wilt aanmaken zodra je de status wijzigt. Een admin kan dit instellen.

image

Standaard actiepunt aanmaken

Direct een standaard actiepunt aanmaken bij het wijzigen van een document naar een andere status kan handig zijn in bepaalde gevallen. Indien je dit wilt aanpassen kan dat.