📘

Augustus

BIG CHANGE Documenten uit een Dossiercontrole verplaatsen naar Bestanden

Vraagt jouw kantoor stukken op op dossierniveau en wil je de dossiercontrole opruimen voor de toekomst? Vanaf nu is het mogelijk om stukken vanuit een dossiercontrole te verplaatsen naar de Bestandenmap. In de Dossiercontrole, onder 'deze selectie' is een nieuwe optie toegevoegd: 'Verplaats naar Bestanden'. Selecteer (een deel van) de documenten in de dossiercontrole. En verplaats deze met de nieuwe knop naar de Bestandenmap. In de Bestandenmap wordt een map voor de Dossiercontrole toegevoegd, en de verplaatste Documenten en eventuele actiepunten worden verwijderd.

BUGFIX Afspraaktypes zijn weer te bewerken

Een aantal admins konden de afspraaktypes onder instellingen niet bewerken. Dit is opgelost.

BUGFIX Nationale Waarborg bankgarantie verbeterd

Een paar kleine aanpassingen zijn gedaan waardoor het proces van de bankgarantie via Nationale Waarborg beter loopt:

  • De ontvangercode kon niet altijd opgehaald worden waardoor je een foutmelding kreeg bij het versturen
  • Het overbruggingsbedrag werd niet altijd uit de AX gehaald
  • De plaatsnaam bij bedrijfsgegevens werd niet altijd voor ingevuld

BUGFIX Signalering terugbelverzoek werd twee keer getoond

In de werkvoorraad worden de terugbelverzoeken weer gebundeld bovenaan getoond. Ze zijn niet meer zichtbaar in de 'standaard' werkvoorraadlijst.

IMPROVEMENT Overdrachtsformulier aanmaken voorafgaande aan de hypotheek

Vanaf nu is het mogelijk om een overdrachtsformulier in te vullen voordat de hypotheek op het dossier aanwezig is. Je vindt het kopje 'overdrachtsformulieren' in de linkernavigatie onder het dossier. Hier maak je een overdrachtsformulier aan, waaraan je later een hypotheek kunt koppelen. Reeds bestaande overdrachtsformulieren zijn verplaatst van hypotheek, naar dossierniveau.

BUGFIX Eerder afgekeurde stukken werden na herupload niet automatisch doorgestuurd naar de GV

Dit is opgelost, ook uploads in afgekeurde stukken worden weer automatisch doorgestuurd.

IMPROVEMENT Consistente weergave rollen in signaleringenoverzicht

In het signaleringenoverzicht op het dossier is consistentie gebracht in de weergave van de rollen.

IMPROVEMENT Onderpand gegevens uitgebreid

Een aantal nieuwe velden zijn toegevoegd aan de Onderpandgegevens onder de hypotheek: Energielabel, Energielabel afgiftedatum, WOZ-waarde, Verduurzaming besproken en Type verduurzaming. Indien mogelijk worden deze velden automatisch vanuit de hypotheekaanvraag (AX) gevuld.

BUGFIX Signalering 'Geldverstrekker heeft nog geen bevestiging gestuurd' gerepareerd

Deze signalering kwam in sommige gevallen onterecht. Dit is nu opgelost.

NEW De admin kan de voettekst van het klantportaal aanpassen

In plaats van de standaard voettekst op het klantportaal kan er ook voor gekozen worden om een eigen voettekst te tonen. De admin kan dit inrichten onder Instellingen, Klantportaal, Logo en basiscontent.

NEW Nieuw in te stellen is een trigger op niet succesvol aangevraagde hypotheekaanvragen

Heeft een hypotheekaanvraag de status 'Offerteaanvraag niet te verwerken, zie toelichting' of 'Offerteaanvraag afgewezen'? Dan controleert deze nieuwe trigger of er na x-dagen een actieve hypotheek op het dossier aanwezig is. Zo niet? Dan wordt er een signalering gegenereerd. Deze trigger is in te richten op hypotheekstatussen naar keuze. Interesse? Neem contact op met Support.

NEW Admin kan zelf het logo op de OTD en Factuur aanpassen

Is jullie logo veranderd? Vanaf nu kan de admin zelf onder Instellingen | OTD c.q. Factuur een nieuw logo uploaden.

IMPROVEMENT De trigger op openstaande actiepunten is uitgebreid

Support kan deze nu voor je inrichten op een aantal documenttypes, bijvoorbeeld Indicatief voorstel. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld het volgende in te stellen: Wanneer het actiepunt voor het uploaden van het ondertekende indicatief voorstel na 4 werkdagen nog openstaat ontvangt de klant automatisch een e-mail.

IMPROVEMENT Hypotheek signaleringen tonen maatschappijcode

Signaleringen in de werkvoorraad op het dossier die refereren aan een hypotheek zijn uitgebreid met de maatschappijcode. Heb je meerdere aanvragen naar verschillende maatschappijen lopen? Dan kun je nu in het signaleringen overzicht zien bij welke hypotheekaanvraag de signalering hoort.