Engelstalige e-mailsjablonen

Engelstalige e-mailsjablonen

Onderwerp e-mailScopeNL
Activate your personal portal
Dossier
Activeren persoonlijk klantportaal
Appointment confirmation
afspraak
Afspraakbevestiging (met activatielink)
Bank guarantee is ready on your personal portal
Dossier
Voorstel bankgarantie staat klaar op het persoonlijk portaal
Changed appointment
afspraak
Gewijzigde afspraak
Congratulations!
CRM > Persoon
Gefeliciteerd!
Congratulations, your mortgage has been approved!
Hypotheek
Gefeliciteerd, de hypotheekaanvraag is goedgekeurd!
Contract is on your personal portal
Dossier
OTD staat op het klantportaal
Documents have been reviewed
Hypotheek
Documenten zijn beoordeeld
Follow-up appointment
afspraak
Vervolg afspraak
Mortgage approved
Hypotheek
Hypotheek is finaal akkoord
New password for personal portal
Dossier
Wachtwoord vergeten
Remaining tasks for your appointment
Afspraak
Openstaande actiepunten
Reminder appointment
afspraak
Herinnering afspraak
The indicative proposal is available on your personal portal
Hypotheek
Het indicatief voorstel is beschikbaar op het klantportaal