Personen eigenschappen

Personen eigenschappen

Je kunt extra velden toevoegen aan de CRM-kaart personen:

  1. Ga naar Instellingen | CRM | Personen | Eigenschappen beheren
  2. Kies Nieuwe eigenschap
    1. Geef de eigenschap een label en kies een type
  3. Opslaan