📎

Bijlage 1 - Overzicht dossierchecker checks

Hieronder een overzicht met de checks die gedaan worden. De checks worden getoond in het document dat steeds boven een groep checks wordt genoemd. Verdere uitleg over de dossierchecker vind je terug in het hoofdstuk Dossiercontrole.

Overzicht

DocumentCrosscheck?Controle
Bewijs eigen middelen
-
Is het document jonger dan 3 maanden?
Financieringsopzet
Komt het saldo overeen met inbreng eigen middelen op de financieringsopzet?
Identiteitsbewijs
Komt achternaam (van rekeninghouder) overeen met achternaam op identiteitsbewijs?
Financieringsopzet
-
Is de overdrachtsbelasting max. 2% van de koopsom?
-
Wordt de restschuld gedekt door de overwaarde?
Koopovereenkomst
Komt koopsom overeen met koopsom op koopovereenkomst?
Geldig ID
-
Is het goed ingelezen
Koopovereenkomst
Komt achternaam overeen met 1 van de kopers op de koopovereenkomst?
Koopovereenkomst
Komt geboortedatum overeen met 1 van de kopers op de koopovereenkomst?
Offerte aanvraag
Is het document nog geldig (op moment van passeren)?
Werkgeversverklaring
Komt achternaam overeen met achternaam (van werknemer) op werkgeversverklaring?
Koopovereenkomst
-
Ligt de datum ontbindende voorwaarden in de toekomst?
-
Ligt de passeerdatum in de toekomst?
-
Zijn de roerende zaken nihil?
Financieringsopzet
Komt het bedrag roerende zaken overeen met de financieringsopzet?
Taxatierapport
Komt straatnaam (van aankoopadres) overeen met straatnaam (van onderpand) op taxatierapport?
Taxatierapport
Komt huisnummer (van aankoopadres) overeen met huisnummer (van onderpand) op taxatierapport?
Taxatierapport
Komt postcode (van aankoopadres) overeen met postcode (van onderpand) op taxatierapport?
Taxatierapport
Komt plaatsnaam (van aankoopadres) overeen met plaatsnaam (van onderpand) op taxatierapport?
Salarisstrook
-
Is de loonstrook maximaal 3 maanden oud?
Geldig ID
Komt geboortedatum overeen met geboortedatum op identiteitsbewijs?
Geldig ID
Komt achternaam op salarisstrook overeen met achternaam Geldig ID?
Koopovereenkomst
Komt achternaam overeen met 1 van de kopers op de koopovereenkomst?
Werkgeversverklaring
Komt ingangsdatum dienstverband overeen met ingangsdatum dienstverband op werkgeversverklaring?
Werkgeversverklaring
Komt achternaam (van werknemer) overeen met achternaam (van werknemer) op werkgeversverklaring?
Saldobiljet schuldrest woning(en)
Geldig
Is het document nog geldig?
Geldig ID
Komt achternaam (van rekeninghouder) overeen met achternaam op identiteitsbewijs?
Middelen
Komt postcode (van rekeninghouder) overeen met postcode op bewijs eigen middelen?
Taxatierapport
-
Was de taxatie max. 6 maanden geleden?
-
Wijkt de waarde 15 procent af van soortgelijke objecten?
Financieringsopzet
Komt het gebruik van NHG overeen met de financieringsopzet?
Geldig ID
Komt achternaam (van opdrachtgever) overeen met achternaam op identiteitsbewijs?
Koopovereenkomst
Komt kadastrale sectie overeen met kadastraalsectie op koopovereenkomst?
Koopovereenkomst
Komt kadastraalnummer overeen met kadastraalnummer op koopovereenkomst?
Koopovereenkomst
Marktwaarde gelijk of groter dan koopsom op koopovereenkomst?
Verkoopcontract
Loonstrook
Verkoopadres controle met salarisstrook
Loonstrook
Naam klant controle met salarisstrook
Werkgeversverklaring
Verkoopadres controle met werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
Naam klant controle met werkgeversverklaring
Werkgeversverklaring
-
Is er sprake van loonbeslag?
-
Is datum ondertekening niet ouder dan 3 maanden?
Loonstrook
Komt het (bruto) jaarsalaris overeen op de loonstrook?
Loonstrook
Komt bedrijfsnaam (van werkgever) overeen met bedrijfsnaam (van werkgever) op loonstrook?
Loonstrook
Komt straatnaam (van werkgever) overeen met straatnaam (van werkgever) op loonstrook?
Loonstrook
Komt huisnummer (van werkgever) overeen met huisnummer (van werkgever) op loonstrook?
Loonstrook
Komt postcode (van werkgever) overeen met postcode (van werkgever) op loonstrook?
Loonstrook
Komt plaatsnaam (van werkgever) overeen met plaatsnaam (van werkgever) op loonstrook?
Loonstrook
Komt achternaam (van werknemer) overeen met achternaam (van werknemer) op loonstrook?
Loonstrook
Komt straatnaam (van werknemer) overeen met straatnaam (van werknemer) op loonstrook?
Loonstrook
Komt huisnummer (van werknemer) overeen met huisnummer (van werknemer) op loonstrook?
Loonstrook
Komt postcode (van werknemer) overeen met postcode (van werknemer) op loonstrook?
Loonstrook
Komt plaatsnaam (van werknemer) overeen met plaatsnaam (van werknemer) op loonstrook?
Loonstrook
Komt achternaam (van werknemer) overeen met achternaam op identiteitsbewijs?
Loonstrook
Komt geboortedatum (van werknemer) overeen met geboortedatum op identiteitsbewijs?