Hypotheek

Hypotheek

Intro

Een hypotheekproduct kan op verschillende manier in het dossier terecht komen:

 1. Handmatig gekoppeld vanuit de Nieuwe aanvragen
 2. Handmatig toegevoegd (in het dossier | Product toevoegen | Hypotheek

Navigatie hypotheek (links)

Elk product in het dossier heeft haar eigen navigatie, ook de Hypotheek. Zie de afbeelding. In deze paragraaf een toelichting op de verschillende onderdelen van het hypotheekproduct.

DE PRODUCTNAAM

Klik op de titel voor de productinformatie in een oogopslag

OFFERTE ONTVANGEN?

Een rood bolletje als de offerte nog niet binnen is, een groen bolletje als deze wel binnen is. Wat er gebeurt op het moment dat de offerte binnenkomt, is afhankelijk van de inrichting van de Accelerate licentie

image

AX NAAR GELDVERSTREKKER?

Een rood bolletje als de aanvraag niet doorgezet is naar de geldverstrekker c.q. serviceprovider, een groene als dit wel is gebeurd.

INSTELLINGEN

Hier zie je twee blokken: hypotheek entiteiten en hypotheek instellingen. De admin ziet ook nog het blok hypotheek omhangen.

 • Hypotheek entiteiten: Hier kun je partijen selecteren die een rol hebben op dit dossier. Deze partijen dienen eerst in het CRM te worden opgevoerd.
 • Hypotheek instellingen: Het offertenummer en de hypothecaire inschrijving komen uit de OX, de hypotheekstatus wordt aangepast op basis van een SX-bericht vanuit de GV of een handmatige actie door een van de gebruikers. Is er een toelichting bij het verzetten van de status dan wordt deze hier getoond.

Daarnaast heb je hier een aantal opties:

image

 • Consument mag deze hypotheek bekijken in het consumentenportaal
 • Deselecteer dit als je het product niet wil tonen op het klantportaal

 • Deze hypotheek is actief / lopend
 • Deselecteer dit wanneer de hypotheek niet langer actief is, je ontvangt dan geen signaleringen meer op dit dossier.

 • Automatisch actiepunt aanmaken voor het indicatief voorstel
 • Indien er voor jouw licentie is ingericht dat het binnenkomen van een (correct) indicatief voorstel leidt tot een actiepunt op het klantportaal en dat niet wenselijk is voor deze hypotheek dan kun je dat hier deselecteren.

 • Automatisch actiepunt aanmaken voor de bindende offerte
 • Indien er voor jouw licentie is ingericht dat het binnenkomen van een (correcte) offerte leidt tot een actiepunt op het klantportaal en dat niet wenselijk is voor deze hypotheek dan kun je dat hier deselecteren,

 • Hypotheek omhangen: Hoort de hypotheek bij een ander dossier? Zoek betreffend dossier op in het veld Doel dossier (is er nog geen dossier, maak deze dan eerst aan). Klik op Hypotheek omhangen. Je komt nu in een ander scherm terecht waar je kunt aangeven welke aanvragers je wilt omhangen. Aan de linkerkant op dit scherm wordt dat toegelicht. Maak de juiste keuze(s) en kies voor Opslaan en afronden. Het product is omgehangen.

BELANGRIJKE DATA

Hier vind je een overzicht van belangrijke data met betrekking tot de hypotheekaanvraag. Deze data worden deels automatisch gevuld en kunnen eventueel handmatig aangepast worden.

Toevoegdatum:

aanmaakdatum dossier

Offertedatum:

datum dat OX door de GV is uitgebracht

Acceptatiedatum:

komt uit OX

Ontbindende voorwaardendatum:

Indien de datum al gevuld was bij dossierinstellingen wordt deze overgenomen. Andere opties zijn:

- automatisch gevuld als de koopakte geüpload wordt (als die datum uitgelezen kon worden) of

- vanuit het actiepunt voor de klant ‘uitvragen datum ontbindende voorwaarden’

- vanuit de AX (dit is meestal niet waar, de meeste geldverstrekkers nemen dit veld niet op in de aanvraag)

Vermoedelijke passeerdatum:

wordt uit AX gehaald

Ingangsdatum:

Op het moment dat de statusupdate van de GV binnenkomt met de status ‘Lening in beheer’

Geldigheidsdatum incl. verlenging:

komt uit OX (veld UiterstePasseerDtNaVerlenging) of uit een SX

Offertegeldigheid verlengd:

komt uit OX (veld VerlengdJN) of uit een SX

Bankgarantie datum:

Indien de datum al gevuld was bij dossierinstellingen wordt deze overgenomen. Anders kan die handmatig worden ingevuld

Geldigheidsdatum excl. verlenging:

komt uit OX (veld UiterstePasseerDt) of uit een SX

Dossier naar geldverstrekker:

de datum waarop alle HDN stukken naar de geldverstrekker zijn verzonden Deze datum wordt gereset wanneer er een nieuw stuk wordt opengezet óf een stuk wordt afgewezen door de geldvertrekker. De Admin kan stukken uitsluiten van deze datum, bijvoorbeeld de definitieve offerte. Dit kan onder Instellingen | HDN | Documenten

Dossier compleet Accelerate:

alle HDN stukken zijn geüpload in het dossier Deze datum wordt gereset wanneer er een nieuw stuk wordt opengezet óf een stuk wordt afgewezen door de geldvertrekker. De Admin kan stukken uitsluiten van deze datum, bijvoorbeeld de definitieve offerte. Dit kan onder Instellingen | HDN | Documenten

Aantal keer dossier compleet Accelerate: Het aantal keer dat de datum 'Dossier compleet Accelerate' is gevuld.

OFFERTE(S)

Wanneer een offerte aanwezig is kun je dat zien doordat er een nummer achter deze titel staat. Klik op de titel voor het detailscherm.

image

Afhankelijk van de inrichting in de licentie wordt een offerte automatisch ter download aangeboden op het klantportaal.

Is de offerte ter download aangeboden op het klantportaal dan is de button ‘ter download aanbieden’ veranderd naar ‘verwijderen van het klantportaal’

image

De overige opties in dit scherm worden hieronder toegelicht:

 • Open aanvraag: om de originele hypotheekaanvraag te bekijken (je wordt dan doorverwezen naar de HDN Historie)
 • plaats de bijlage op je klembord[1]
image
 • download de bijlage
image
 • Is bij jullie licentie ingericht dat je een signalering krijgt wanneer x-dagen na binnenkomst van de offerte deze nog niet op het klantportaal ter download is aangeboden? Dan kun je ‘Mij niet herinneren als deze offerte niet op het portaal is gepubliceerd’ selecteren op het moment dat je de offerte bewust niet op het portaal publiceert. Bijvoorbeeld omdat deze onjuist is. Druk daarna op opslaan.

DOSSIERCONTROLE

De dossiercontrole is de plek om stukken te verzamelen, te beoordelen en te verzenden naar de geldverstrekker. Zie het hoofdstuk

voor inhoudelijke toelichting.

Er is een verschil tussen de dossiercontrole van de hypotheek en de andere dossiercontroles: Op het moment dat de stukkenlijst vanuit de geldverstrekker binnenkomt kijkt Accelerate of er al stukken aanwezig zijn in een van de volgende dossiercontroles in het dossier:

 • Dossier
 • Afspraak
 • Hypotheek

Accelerate bekijkt of de stukken in deze dossiercontroles overeenkomen qua stuknaam én voor wie het wordt opgevraagd. In elke dossiercontrole wordt, indien dit overeenkomt, een kopieericoon weergegeven zodat je het stuk kunt kopiëren. In de Hypotheekdossiercontrole kun je dit ook door Accelerate automatisch laten doen. Accelerate koppelt alleen indien het stuk niet ouder is dan 60 dagen. De contactpersoon van de licentie zal Support (support@accelerate.nl) moeten vragen dit eenmalig in te richten.

ACTIEPUNTEN VOOR KLANT

Hier zie je een overzicht van de actiepunten voor de klant behorende bij de dossiercontrole die hierboven genoemd is. Zie een volledige toelichting in het hoofdstuk Actiepunten voor de klant .

LENINGDELEN

Hier vind je een overzicht van de leningdelen. Wanneer je op een leningdeel klikt zie je nog meer informatie. Een deel van de informatie wordt gevuld op basis van de AX en eventueel aangepast op basis van een binnenkomende OX (Type, Offertenummer, Bedrag (bij aanvang), Ingangsdatum RVP, RVP in maanden, Rentepercentage, Looptijd in maanden, Type rentebedenktijd, Rentebedenktijd in maanden).

De einde looptijd en einde rentevastperiode wordt berekend: Ingangsdatum hypotheek + Looptijd in maanden c.q. RVP in maanden.

Bedrag (huidig), datum huidig bedrag: dit kun je handmatig aanpassen, of uitvragen op het klantportaal (Actiepunten voor klant: Hypotheekgegevens bijwerken).

Jaarlijks boetevrij aflossen wordt berekend op basis van de ingevulde boete percentage onder Instellingen | HDN | Producten én het bedrag bij aanvang.

Je kunt de leningdelen ook handmatig aanpassen, komt hierna een OX binnen dan wordt de data uit de OX over de handmatig aangepaste data gezet.

Wanneer de offerte binnenkomt wordt de data van de leningdelen - waar van toepassing- aangepast. De verschillen tussen de laatste twee versies zie je terug onder ‘Bekijk de verschillen’.

image

OVERSLUITBEREKENING

Dit item wordt zichtbaar op het moment dat de hypotheek de status Finaal Akkoord bereikt. Zie het kopje Beheer later in dit hoofdstuk voor een toelichting op dit item.

STATUSHISTORIE

Onder Statushistorie kun je het verloop van de status van de hypotheek zien en of de status is gewijzigd op basis van een SX van de GV of handmatig door een medewerker.

HDN HISTORIE

Een overzicht van alle HDN Communicatie op dit dossier. Klik op het vergrootglas om het bericht in te zien. Handig wanneer je net iets meer wilt weten over de in- en uitgaande HDN communicatie.

ONDERPAND

De onderpand gegevens horende bij de hypotheek. Deze worden gevuld vanuit de AX.

E-MAIL OPSTELLEN

Je kunt hier een e-mail opstellen voor de aanvrager of andere betrokkene. Zie het hoofdstuk .

SCENARIO STARTEN

Bij de hypotheekaanvraag wordt de stukkenlijst standaard gevuld, wil je aanvullend stukken opvragen? Je kunt altijd handmatig losse stukken aanmaken, maar met een scenario kun je een door de admin gedefinieerde set in een keer aanvragen.

Dossiertaken

Bovenaan het dossier, direct onder het lint met recent geopende dossiers vind je een aantal dossier taken. Hieronder worden deze kort toegelicht.

image

E-MAIL OPSTELLEN

Wil je een e-mail versturen die onderdeel uitmaakt van dit dossier, dan kan dat vanaf hier. Let wel op, alleen de e-mailsjablonen met de scope Globaal of Dossier zijn vanuit deze e-mail te selecteren.

PRODUCT TOEVOEGEN

Om handmatig een product toe te voegen klik je op Product toevoegen en selecteer je het gewenste product. Zie ook het hoofdstuk

.

NIEUWE AFSPRAAK

Wordt er een nieuwe afspraak met deze klant gepland? Klik dan hier op Nieuwe afspraak, zie het hoofdstuk

voor verdere toelichting.

INLOGGEN OP HET KLANTPORTAAL

Met deze knop kan er ingelogd worden op het klantportaal. Deze functionaliteit is ontwikkeld zodat je kunt zien wat de klant ziet.

NOTITIE SCHRIJVEN

Vanaf hier kun je direct een notitie schrijven welke terecht komt in de notities op het dossier (zie de linker navigatie | Notities).

EXTERNE BRONNEN

Onder Externe bronnen zitten twee koppelingen:

 • Adviesbox
 • Heeft de klant het inventarisatieformulier ingevuld? Klik dan hier om een HBX te downloaden welke kan worden ingelezen in Adviesbox als een nieuw dossier.

 • De Nationale Hypotheekbond
 • Heeft de admin een koppeling met NHB gelegd? Dan kan het dossier vanaf hier doorgestuurd worden naar NHB. NHB kijkt of het dossier gekoppeld kan worden aan een bestaand dossier, zo niet, dan valt het dossier uit. In de 'uitvalbak' in NHB kun je zelf kiezen of je de gegevens alsnog koppelt aan een bestaand dossier, of er een nieuw dossier van maakt.

Quick facts

image

Op het dossier, direct onder de dossiertaken vind je een overzicht met een aantal feiten. Deze feiten worden getoond afhankelijk van in welk product je op dat moment bent. In onderstaand screenshot wordt er gekeken vanuit het product hypotheek. Ga je bijvoorbeeld naar een afspraak of levensverzekering op het dossier, dan wordt de informatie passend bij dat product getoond.

[1] Handig als de klant alleen de tekenpagina heeft geupload, de offerte kun je nu vanaf je klembord in de dossiercontrole slepen waarna je deze samenvoegt in de documenteditor.