Gebruikersnaam instellen

Gebruikersnaam instellen

Het inloggen op het klantportaal is vernieuwd. Je hebt nu de mogelijkheid om een unieke gebruikersnaam aan te maken voor je klant.

Standaard konden klanten inloggen met hun e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Deze mogelijkheid blijft bestaan. Het genereren van een unieke gebruikersnaam is een extra functionaliteit die je kunt gebruiken in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als de partner geen e-mailadres heeft of wanneer je klant meerdere dossiers heeft.

We hebben hiervoor nieuwe invulvelden in Accelerate en een nieuwe placeholder die je kunt gebruiken in de mailsjablonen voor het klantportaal. Beide zullen we hieronder toelichten.

Onderwerpen op deze pagina

Hoe maak ik een gebruikersnaam aan?

Nieuwe dossiers:

Bij het aanmaken van een nieuw dossier zie je nu een nieuw veld “gebruikersnaam klantportaal”, deze wordt standaard gevuld met het e-mailadres van de klant. Het veld is direct aanpasbaar, je kunt het e-mailadres vervangen door een eigen unieke gebruikersnaam.

image

Bestaande dossiers:

Heb je een bestaand dossier en wil je je klant laten inloggen met een eigen gekozen gebruikersnaam? Dat kan in het dossier van de klant.

  1. Ga naar het betreffende dossier
  2. Kies aan de linkerkant voor instellingen
  3. Je ziet hier de kolom ”Klantportaal instellingen”
  4. Vul hier de gewenste gebruikersnaam in en klik op opslaan
  5. Informeer de klant over de nieuwe gebruikersnaam. Indien dit is ingeregeld door de admin (zie hieronder) dan kan dit vanuit een e-mailsjabloon.
image

E-mailsjablonen aanpassen met de nieuwe placeholder

Om het je zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een aantal voorbeeld e-mailsjablonen gemaakt die je kunt kopiëren in een nieuw e-mailsjabloon in Accelerate. Controleer wel even of de mail aansluit op jouw manier van communiceren richting je klant voordat je hem gebruikt.

💡
Let op! Het vorige sjabloon bevatte ook een link naar de standaard inlogpagina van je klantportaal. Wil je deze weer toevoegen? Selecteer de tekst "persoonlijk portaal" in de eerste regel en voeg een link toe middels het schakeltje. Voeg in de URL de placeholder "{special.consumerportal_url} "toe.
Activeer het persoonlijk klantportaal (FORMEEL)

{dossier.salutation},

Naar aanleiding van ons contact hebben wij voor u een persoonlijk portaal aangemaakt. Op dit portaal vindt u onder andere onze contactgegevens en belangrijke documenten. Wanneer we voor u aan de slag zijn om bijvoorbeeld een hypotheek aan te vragen, dan ziet u op het portaal wat de status van de aanvraag is. Hebben we documenten of informatie van u nodig, dan worden er actiepunten voor u opengezet op het portaal. Zijn er nieuwe actiepunten dan wordt u hierop door ons geattendeerd met bijvoorbeeld een e-mail.

Wachtwoord instellen

Hieronder vindt u uw inlognaam en een persoonlijke link om uw portaal te activeren.

{dossier.links_set_password_formatted}

De activatielink is 48 uur geldig, mocht u niet binnen die tijd in de gelegenheid zijn een wachtwoord in te stellen. Ga dan via de link naar het persoonlijk portaal en kies voor 'Wachtwoord vergeten', u ontvangt automatisch een link waarmee u alsnog uw wachtwoord kan instellen.

Dubbele inlog op uw portaal middels 2-factor authenticatie

U kunt uw portaal extra beveiligen met een extra inlog middels 2-factor authenticatie. Log in op het portaal en klik op Instellingen om te zien hoe u dit in kunt stellen.

{dossier.advisor_email_signature}

Activeer het persoonlijk klantportaal (INFORMEEL)

{dossier.salutation},

Naar aanleiding van ons contact hebben wij voor jou een persoonlijk portaalaangemaakt. Op dit portaal vind je onder andere onze contactgegevens en belangrijke documenten. Wanneer we voor jou aan de slag zijn om bijvoorbeeld een hypotheek aan te vragen, dan zie je op het portaal wat de status van de aanvraag is. Hebben we documenten of informatie van je nodig, dan worden er actiepunten voor jou opengezet op het portaal. Zijn er nieuwe actiepunten dan word je hierop door ons geattendeerd met bijvoorbeeld een e-mail.

Wachtwoord instellen

Hieronder vind je jouw inlognaam en een persoonlijke link om jouw portaal te activeren.

{dossier.links_set_password_formatted}

De activatielink is 48 uur geldig, mocht je niet binnen die tijd in de gelegenheid zijn een wachtwoord in te stellen. Ga dan via de link naar het persoonlijk portaal en kies voor 'Wachtwoord vergeten', je ontvangt automatisch een link waarmee je alsnog jouw wachtwoord kunt instellen.

Dubbele inlog op jouw portaal met 2-factor authenticatie

Je kunt jouw portaal extra beveiligen met een extra inlog middels 2-factor authenticatie. Log in op het portaal en klik op Instellingen om te zien hoe je dit in kunt stellen.

{dossier.advisor_email_signature}

Activeer het persoonlijk klantportaal met automatische meervoudsvorm (INFORMEEL)

{dossier.salutation},

Naar aanleiding van ons contact hebben wij voor {dossier.jou_jullie} een persoonlijk portaal aangemaakt. Op dit portaal {dossier.vindje_vindenjullie} onder andere onze contactgegevens en belangrijke documenten. Wanneer we voor {dossier.jou_jullie} aan de slag zijn om bijvoorbeeld een hypotheek aan te vragen, dan is op het portaal te zien wat de status van de aanvraag is. Hebben we documenten of informatie van {dossier.je_jullie} nodig, dan worden er actiepunten voor {dossier.jou_jullie} opengezet op het portaal. Wanneer er nieuwe actiepunten zijn, dan {dossier.krijgje_krijgenjullie} hier automatisch een e-mail van.

Wachtwoord instellen

Hieronder {dossier.vindje_vindenjullie} de inlognaam en een persoonlijke link om het portaal te activeren.

{dossier.links_set_password_formatted}

De activatielink is 48 uur geldig, {dossier.mochtje_mochtenjullie} niet binnen die tijd in de gelegenheid zijn een wachtwoord in te stellen. Ga dan via de link naar het persoonlijk portaal en kies voor 'Wachtwoord vergeten', {dossier.jeontvangt_jullieontvangen} dan automatisch een link waarmee {dossier.je_jullie} alsnog een wachtwoord {dossier.kunt_kunnen} instellen.

Dubbele inlog op {dossier.jouw_jullie} portaal met 2-factor authenticatie

Je kunt het portaal extra beveiligen met een extra inlog middels 2-factor authenticatie. Log in op het portaal en klik op Instellingen om te zien hoe {dossier.je_jullie} dit in {dossier.kunt_kunnen} stellen.

{dossier.advisor_email_signature}

Wachtwoord opnieuw instellen klantportaal (FORMEEL)

{dossier.salutation},

U heeft aangegeven dat u uw wachtwoord voor uw persoonlijke portaal bent vergeten. Hieronder vindt u uw inlognaam en een persoonlijke link om uw portaal te activeren.

{dossier.links_set_password_formatted}

De link is 48 uur geldig, mocht u niet binnen 48 uur na het verzenden van deze e-mail in de gelegenheid zijn om in te loggen, klik dan nogmaals op de link en kies voor 'wachtwoord vergeten', u krijgt dan vrijwel direct een e-mail waarmee u alsnog een wachtwoord kunt instellen.

{dossier.owner_email_signature}

Wachtwoord opnieuw instellen klantportaal (INFORMEEL)

{dossier.salutation},

Je hebt aangegeven dat je jouw wachtwoord voor het persoonlijke portaal bent vergeten. Hieronder vind je jouw inlognaam en een persoonlijke link om jouw portaal te activeren

{dossier.links_set_password_formatted}

De link is 48 uur geldig, mocht je niet binnen 48 uur na het verzenden van deze e-mail in de gelegenheid zijn om in te loggen, klik dan nogmaals op de link en kies voor 'wachtwoord vergeten', je krijgt dan vrijwel direct een e-mail waarmee je alsnog een wachtwoord kunt instellen.

{dossier.owner_email_signature}

image

FAQ

Wat gebeurt er met de bestaande inloggegevens?

Op bestaande dossiers wijzigt in principe niets. Klanten kunnen gebruik blijven maken van hun “oude” inloggegevens. Tenzij ze op meerdere dossiers inlogden, zie volgende vraag.

Mijn klant heeft meerdere dossiers, wat nu?

Had de klant op meerdere dossiers hetzelfde e-mailadres als inlognaam dan is dit nu de gebruikersnaam op het meest recente dossier. Wil je ook toegang geven tot de oudere dossiers? Maak dan een gebruikersnaam zoals hierboven beschreven.

Hoe gebruik ik de nieuwe placeholder?

De nieuwe placeholder {dossier.links_set_password_formatted} geeft de volgende output in je email:

image

Zie "Emailsjablonen aanpassen" om enkele voorbeelden te zien die je eventueel ook kunt gebruiken.

Kan ik ook een wachtwoord aanmaken voor mijn klant?

Nee, je kunt vanuit Accelerate geen wachtwoord aanmaken. De klant zal zelf via de portaal een wachtwoord moeten genereren. Je kunt de klant hier eventueel een e-mail voor sturen, gebruik hiervoor het e-mailsjabloon die in in je licentie is ingericht voor "Wachtwoord vergeten"