📘

Juli

NEW Schadeverzekeringen administreren op het dossier

Nieuw is het product Schadeverzekeringen en de rol Verzekeringsmedewerker op het dossier. Je kunt nu schadeverzekeringen administreren op het dossier en hier schademeldingen aan toevoegen. Ook de klant kan schademeldingen toevoegen op het klantportaal. Deze meldingen kunnen gesignaleerd worden bij de Verzekeringsmedewerker Ă©n van status Open naar In behandeling en Gesloten geplaatst worden.

NEW Trigger AppointmentDate in te richten op Afspraaktype

De admin kan de trigger AppointmentDate inrichten per afspraaktype. Handig wanneer je bij een bepaald type x-dagen na of voor de afspraak een e-mail wil sturen naar de klanten.

IMPROVEMENT Export CRM Personen is uitgebreid

De export die je kunt maken vanuit CRM – Personen is uitgebereid met een aantal kolommen voor de 'API entiteiten': Campagnes, Fases, Inkomenstypes, Klantprofielen en Projecten.

IMPROVEMENT Scenarios en E-mailsjablonen kopieren naar een andere scope

Vanaf nu is het mogelijk om een Scenario of E-mailsjabloon te kopieren naar een andere scope. Ideaal wanneer je deze per abuis verkeerd hebt aangemaakt of (bijna identiek) op een andere scope ook wilt gebruiken.

BIG CHANGE Triggeren op geen recente activiteit op het klantportaal

Per product kan een trigger ingericht worden die vuurt op het moment dat er al x-dagen geen actiepunten zijn afgeboekt op het klantportaal. De admin kan dit inrichten voor de scope Afspraak. Voor de overige scopes kan de contactpersoon contact opnemen met de Supportdesk.

IMPROVEMENT Rechten geven op Servicecontracten

De rechtenstructuur is uitgebreid voor de Servicecontracten. Hierdoor kun je een gebruikersgroep rechten geven om de Servicecontracten in te zien, aan te maken, te bewerken en/of te kunnen verwijderen in een dossier. Standaard kan de admin alles en kan de medewerker de contracten alleen bekijken.

IMPROVEMENT Een aantal productie grafieken is verbeterd

De data in de grafieken "Omzet per periode" en "Productieverdeling op grootboek" waren gebasseerd op gefactureerde OTD’s. Dit is nu uitgebreid zodat het gebaseerd is op werkelijke facturen en handmatige omzet.

IMPROVEMENT De auditlog is uitgebreid met het koppelen van e-mails aan CRM kaarten

Koppelt een gebruiker een e-mail aan een CRM kaart (personen of bedrijven) dan is dit vanaf nu terug te zien in de auditlog.

IMPROVEMENT Verzekeringsproducten (LX) zijn verbeterd

In het LX bericht wordt tegenwoordig meegegeven om welke type verzekeringsproduct het gaat: Inkomensverzekering, Uitvaartverzekering, Kapitaalopbouw, Kredietbeschermer, Overlijdensrisicoverzekering, Lastenverzekering. Hierdoor kan Accelerate deze producten ook als dusdanig opslaan. Het verschil is gemaakt in het dossier Ă©n op het klantportaal. De informatie welke getoond wordt is zoveel mogelijk gelijk getrokken.

NEW Start een dossier in Adviesbox of Findesk vanuit opgehaalde Ockto data

Maakt jouw licentie gebruik van de Ockto module, vult de klant het inventarisatieformulier in met Ockto Ă©n maak jij jouw advies in Adviesbox of Findesk? Klik dan in het dossier op Externe bronnen | betreffend adviespakket en start in het adviespakket een nieuw dossier op.

IMPROVEMENT Automatisch toekennen dossiers is toegevoegd aan de rechtenstructuur

De inrichting voor het ‘automatisch toekennen van dossiers aan een behandelaar’ is los getrokken van de verdere inrichting van betreffende gebruiker. Hierdoor is het mogelijk om een gebruikersgroep wel toegang te geven tot de inrichting voor het automatisch toekennen van dossiers, zonder toegang te hebben tot de rest van de gebruikersinstellingen.

IMPROVEMENT Rapportage “geannuleerde aanvragen” is uitgebreid met twee kolommen

De kolommen status en Datum status behaald zijn toegevoegd.

NEW Stukken met GV status (voorlopig) akkoord zijn niet nogmaals te versturen

Vanuit HDN is gesteld dat wanneer de GV/SP een stuk al voorlopig akkoord of akkoord heeft gegeven er geen nieuw document mag worden aangeleverd. Wil je een betreffend stuk per HDN verzenden dan geeft Accelerate een melding dat dit niet mogelijk is. Om het stuk opnieuw aan te leveren zal de GV/SP eerst het stuk opnieuw op moeten vragen.

BUGFIX PDF Viewer: Landscape documenten die werden ingezoomd waren niet volledig zichtbaar

Dit is verholpen, na het inzoomen kun je het document weer volledig zien.

BUGFIX Een gekopieerd document wordt bij het uitzwarten van data als een losstaand document gezien

Dit is wenselijk in het volgende voorbeeld: in de hypotheek wordt een identiteitsbewijs twee keer opgevraagd (een keer met BSN en een keer zonder). Kopieer je het identiteitsbewijs uit bijvoorbeeld de afspraak naar deze twee stukken, dan kun je nu in het stuk zonder BSN de BSN uitzwarten, dit heeft dan geen invloed op het document onder het andere identeitsbewijs.

BUGFIX Afgekeurd stuk op het klantportaal

Wanneer voor de licentie is ingesteld dat een door de GV afgekeurd stuk direct op het klantportaal getoond mag worden is vanaf nu weer duidelijk dat het om een opnieuw aanleveren (afgekeurd) stuk gaat. Indien beschikbaar staat de afkeurreden hierbij.

BUGFIX Teller in signalering ‘Alle HDN stukken zijn aanwezig’ is gerepareerd

Het aantal keer dat de stukkenlijst compleet was werd niet altijd goed weergegeven, dat is gerepareerd.