📘

Juni

New | Nieuwe DossierChecker checks op de Werkgeversverklaring en Loonstrook

De volgende velden op de werkgeversverklaring worden nu ook gecheckt: Geldigheid, Vakantietoeslag, Naam ondertekenaar en Modeldatum werkgeversverklaring. Bij de loonstrook wordt vanaf nu ook op Geldigheid gecontroleerd.

Big change | Klanttevredenheid meten middels NPS score in een e-mail

De admin stelt een NPS (Net Promoter Score) definitie in en voegt deze met een placeholder toe aan een e-mailsjabloon. Vervolgens kan deze mail handmatig of automatisch verstuurd worden. De klant geeft in de e-mail een score aan en kan eventueel een toelichting geven op de score. De rest van 2021 is deze module gratis te gebruiken.

Change | Richt een standaard e-mailhandtekening in voor de licentie

De admin kan een standaard e-mailhandtekening in richten met gebruik van placeholders. Per gebruiker kan vervolgens aangegeven worden dat deze algemene handtekening gebruikt moet worden. Ideaal wanneer je als organisatie een standaard handtekening gebruikt.

Change | Servicecontract opvoeren zonder OTD

Het is vanaf nu mogelijk om een servicecontract op te voeren en te starten zonder een OTD.  De incasso kan per maand, kwartaal of jaar zijn. Bij het maken van een servicecontract zonder OTD dien je het akkoord van de klant buiten Accelerate te borgen.

New | Issues? Accelerate support kan vanaf nu een melding geven in de Accelerate omgeving

In het geval er bijvoorbeeld problemen zijn met ophalen van brondata of HDN, dan kan Accelerate support een melding in Accelerate hierover geven. Deze wordt getoond boven het lint met de laatst geopende dossiers, gelijk aan de foutmeldingen van de agenda koppeling. De melding kan weggeklikt worden door de gebruiker.

New | Placeholder voor doorlooptijd in de e-mailsjablonen 

Een nieuwe placeholder voor de doorlooptijd is toegevoegd in de e-mailsjablonen in de scope Hypotheek: {mortgage.processing_time}.

New | Placeholder voor Opmerkingen in de e-mailsjablonen

Een nieuwe placeholder voor de opmerkingen is toegevoegd in de e-mailsjablonen in de scope Afspraak: {appointment.comment}.

Fix | Een aantal fixes of kleine verbeteringen is doorgevoerd

Hieronder de fixes die zijn doorgevoerd:

  • In de gebruikersdropdown van de agenda worden de namen nu op alfabetische volgorde getoond. 
  • Accelerate Go toonde in de algemene e-mailbox ook de e-mails die gekoppeld zijn aan CRM kaarten, dit is verholpen. De algemene e-mailbox is nu gelijk aan de e-mailbox in Accelerate.
  • WLV producten kunnen vanaf nu onder Instellingen gedeactiveerd worden.
  • Beheersignalen worden alleen gegenereerd op actieve producten. 
  • Werkvoorraad-items zonder een dossier hadden altijd de laagste prioriteit. Dit is opgelost.
  • Bij het opvoeren of aanpassen van een leningdeel kies je het type vanaf nu uit een dropdown.
  • Het opnieuw aanleveren van documenten die nog niet in behandeling genomen zijn (Accelerate status is ontvangen) is vanaf nu ook mogelijk op dossierniveau.
  • Het downloaden van meerdere documenten uit de map bestanden gaf een foutmelding wanneer een documentnaam vaker voorkwam, dit is verholpen.
  • De kolom subdiensten in de rapportage 'Overzicht OTD kostenposten' wordt vanaf nu gevuld zoals je mag verwachten.