Inrichtingen voorafgaande aan de training

Zodra je toegang hebt tot de licentie kan de admin aan de slag met onderstaande punten. De gebruiker kan tevens haar agenda koppelen indien van toepassing.

Gebruikers toevoegen (admin)

Voeg onder Instellingen | Gebruikersbeheer | Gebruikers de gebruikers toe. In de handleiding onder het hoofdstuk Instellingen | Gebruikersbeheer worden de velden die je krijgt bij het toevoegen of bewerken van een gebruiker toegelicht.

 1. Voeg de gebruikers toe. Vul in ieder geval de volgende velden:
  1. Naam
  2. E-mailadres
  3. Gebruikersnaam (tevens inlognaam)
  4. Wachtwoord
  5. Authenticatie code
  6. Werknemer weergave kleur (indien deze gebruiker de agenda zal koppelen)
  7. Bijzondere priveleges (welke rechten moet de gebruiker hebben)
  8. Rol
 2. Wanneer je een gebruiker bewerkt kun je aan de linkerkant een handtekening toevoegen (dit kan de gebruiker eventueel ook zelf vanuit Instellingen | Mijn account). Zie het hoofdstuk Instellingen | Mijn account. Voeg deze handtekening toe, of laat de gebruikers dit zelf doen. Dit is handig voor e-mails die je zelf opstelt. Maar de handtekening wordt ook gebruikt in de e-mailsjablonen. Een aantal van deze e-mailsjablonen wordt automatisch verstuurd, bijvoorbeeld het bevestigingen van een ingeplande afspraak.

Facturatiegegevens (admin)

In Accelerate zijn een aantal gegevens benodigd voor het aanmaken van OTD's en facturen. Deze gegevens kun je ingevullen bij het onderdeel Instellingen | Facturatie | Standaard facturatie gegevens.

Klantportaal (admin)

Vanaf het moment dat je Accelerate gaat gebruiken, vraag je klanten om op het klantportaal o.a. stukken aan te leveren. Het is dan mooi als de klant op het portaal jullie eigen logo ziet staan als stukje herkenning en uitstraling. Daarnaast wil je ook dat de documenten die je standaard ter download aanbiedt correct zijn.

 1. Ga naar Instellingen | Klantportaal.
 2. Upload een logo en eventueel een banner.
 3. Controleer de Belangrijke documenten: upload een stuk of verwijder het document én eventueel de categorie.

Zie de handleiding Instellingen | Klantportaal voor meer informatie.

OTD (admin)

In Accelerate kun je door het doorlopen van een aantal stappen een OTD voor de klant aanmaken. Bij oplevering is er een OTD opgeleverd die je zo kunt gebruiken. Je bent natuurlijk vrij om de OTD aan te passen naar jullie eigen wensen. Het advies is om in ieder geval de tarieven na te lopen. Tarieven zitten op verschillende niveaus:

 • Standaard kostenposten behorende bij de subdiensten
 • Te selecteren Aanvullende diensten, behorende bij de hoofddienst.

 1. Instellingen | OTD | Dienstenbeheer
 2. De hoofddiensten worden in de blauwe balken weergegeven. Klik op het potloodje rechts van om de hoofddienst te bewerken.
 3. image

 1. Je ziet hier de onderliggende subdiensten én Aanvullende diensten Klik op het potloodje achter de subdienst c.q. aanvullende dienst om het bedrag te wijzigen.
 2. Sla de wijziging op met de Opslaan button.

Wil je meer weten over de OTD? Kijk dan in de handleiding:

Agenda koppelen (gebruiker)

Worden er in Accelerate voor jou afspraken gemaakt dan is het handig om jouw Exchange/ Google agenda te koppelen. De agenda's worden dan met elkaar gesynchroniseerd zodat je zowel in jouw agenda als in Accelerate je afspraken kunt zien en (laten) plannen. Koppel jouw agenda zoals beschreven in de Handleiding onder het hoofdstuk Instellingen | Mijn account.

Aanstellingsnummers inregelen

Onder Instellingen | HDN | Postbusnummer vind je de 6 kolommen waarin de postbusnummers en de aanstellingsnummers moeten worden in gevuld.

De eerste twee kolommen zijn voor hypotheken, de 3e en 4e voor kredieten en de 5e en 6e voor verzekeringen. Per Geldverstrekker moet hier een postbusnummer en een aanstellingsnummer in worden gevuld. Wanneer het een directe aanstelling betreft zal Accelerate in de basis het goede nummer hebben. Wanneer de aanvraag van een bepaalde geldverstrekker naar een distributiepartij gaat moet dit nummer nu worden aangepast. Een compleet overzicht van alle HDN nummers kun je vinden op https://www.hdn.nl/implementatie-overzicht/.

Wanneer je alles hebt doorgelopen staat onder HDN postbusnummer per geldverstrekker het HDN nummer van de ontvangende Geldverstrekker / distributiepartij. In de kolom met Aanstellingsnummer staat het aanstellingsnummer dat je hebt bij deze specifieke partij.

(Alleen voor Office 365 gebruikers) Spambeleid aanpassen

Indien jullie gebruik maken van Office 365 moet er in het uitgaande spambeleid ook een wijziging worden doorgevoerd, hiervoor kun je onderstaand stappenplan volgen:

1. Office 365 beheerder moet inloggen op:

2. Ga naar Spamfilterbeleid voor uitgaande spam ‎(altijd AAN)‎

3. Klik op Beleid Bewerken

4. Ga naar Automatisch doorsturen

5. Wijzig de doorstuur-instelling naar Aan - Doorsturen is ingeschakeld

6. Sla de gewijzigde instellingen op

7. Ververs de pagina om te verifiëren dat de instelling op Aan - Doorsturen is ingeschakeld staat.

8. Verifieer of het doorsturen nu wel werkt.

Samengevat, alle inrichtingen op een rijtje:

image