Formulier op eigen website

Accelerate biedt een redelijk standaard formulier aan die je middels een i-frame op jouw website kunt plaatsen. Prospects kunnen vervolgens hun gegevens op dat formulier achterlaten. Dit leidt in Accelerate tot een dossier. Afhankelijk van de inrichting worden er automatisch actiepunten voor de klant opengezet en ontvangt deze een e-mail

Op deze pagina wordt toegelicht:

 • Hoe je het formulier inricht (admin)
 • Hoe je deze beschikbaar stelt op je website (websitebeheerder)
 • Wat de mogelijkheden in Accelerate zijn obv een ingevuld formulier

Formulier inrichten

Onder Instellingen | Klantportaal vind je ‘Formulier afspraak maken

image

Klik je op ‘Open dit formulier op het klantportaal’ dan kun je zien hoe het formulier er uit ziet.

Je kunt hier een aantal zaken instellen:

 1. Inkomenstype tonen?
  • Indien je dit keuzeveld in het formulier wilt tonen selecteer je hier dat deze getoond wordt. Voeg inkomenstypes toe (zie de alinea hieronder)
  • Eventueel kun je de standaard benaming ‘inkomenstype’ aanpassen naar een term/ zin die passender is.
 2. Fase tonen?
  • Hiervoor geldt hetzelfde als bij ‘Inkomenstype tonen?’
  • De standaard benaming hier kan worden aangepast zoals beschreven in de volgende alinea
 3. Leadbron portaal Wordt er vanaf het formulier een dossier aangemaakt dan wordt dit de leadbron op het dossier.

KEUZE OPTIES TOEVOEGEN ONDER INKOMENSTYPE EN FASE Ga naar Instellingen | Api entiteiten | Inkomenstype c.q. Fase. Hieronder een toelichting op het inkomenstype, voor de Fase werkt dit hetzelfde.

 1. Klik op Inkomenstype | ‘inkomenstype toevoegen
 2. Vul een naam en een code in. De code kan bijv. 001 / 002 / 003 zijn. | Opslaan
 3. Voeg items toe tot je gereed bent.

Formulier beschikbaar stellen op de website

Onder Instellingen | Klantportaal | Formulier afspraak maken zie je onder Overige acties ‘Open dit formulier op het klantportaal’. Klik hier op en je komt in het formulier terecht.

De url waarop het formulier getoond wordt heeft jouw websitebeheerder nodig voor het iframe waarin het formulier getoond kan worden.

Mogelijkheden in Accelerate

Door scenario’s in te richten kun je op basis van het Inkomenstype en de Fase kun je een aantal zaken automatisch in gang zetten (zie punt 1 en 2). Op het moment dat het formulier wordt ingevuld zorgt dit in Accelerate voor een dossier. Dit dossier kan automatisch aan een behandelaar gekoppeld worden (zie punt 3 hieronder):

 • De klant vragen een of meerdere stukken te uploaden
 • Een e mail versturen aan de klant
 • Voor de behandelaar een werkvoorraadsignalering genereren

SCENARIO’S INRICHTEN Ga naar Instellingen | Dossier en status | Scenario’s. Zorg dat hier de benodigde scenario’s beschikbaar zijn op de Scope Dossier. Denk aan: Consument Loondienst, Partner Loondienst, Consument ZZP’er, Partner ZZP’er, Consument Pensioen, Partner Pensioen, ..

Let op:

 • Zorg dat het juiste filter is ingesteld zodat het scenario automatisch gestart kan worden
 • Maak het scenario aan op de scope Dossier.

Dit kan er als volgt uitzien:

image

SCENARIO AUTOMATISCH STARTEN Vraag support@hdconnect.nl om in te stellen dat bij het aanmaken van een nieuw dossier altijd gekeken wordt of er automatisch scenario's gestart kunnen worden.

BEHANDELAAR TOEWIJZEN AAN HET DOSSIER Vraag support@hdconnect.nl om in te stellen dat een nieuw dossier automatisch toegewezen wordt aan een behandelaar. Onder Instellingen | Gebruikersbeheer kun je per gebruiker aangeven hoeveel FTE hij werkt, bij het toewijzen van het dossier wordt hier dan rekening mee gehouden.