Toegang dossier

Toegang dossier

Let op: een admin heeft altijd toegang tot een dossier. Bij gebruikersbeheer kan de admin een gebruiker beperkte toegang geven, deze gebruiker heeft dan in principe alleen toegang tot dossiers waarop hij een rol heeft (adviseur/ behandelaar). Wanneer de toegang op dossiers en op gebruikers niet beperkt is kunnen alle gebruikers in alle dossiers. Wil je de toegang op een bepaald dossier of voor een bepaalde gebruiker beperken dan is dit op verschillende manieren mogelijk.

Wie heeft er toegang?

Vanaf het dossier kun je zien wie er toegang heeft tot het dossier door in de linker navigatie naar Toegang te gaan. In onderstaand voorbeeld hebben toegang:

  1. Admins
  2. De Adviseur en binnendienst medewerker
  3. Alle gebruikers die geen beperkte toegang hebben (gebruikersbeheer)
  4. Adviseur A

Alleen Adviseur B heeft geen toegang tot het dossier in dit voorbeeld.

image

GEBRUIKER BEPERKTE DOSSIERINZAGE GEVEN (ADMIN)

Als admin is het mogelijk om een gebruiker beperkte dossierinzage te geven (Instellingen | Gebruikersbeheer | Gebruiker | beperkte toegang). Wanneer dit is ingesteld heeft de gebruiker alleen toegang tot dossiers waarbij hij een rol speelt. De gebruiker kan dan niet meer in dossiers van anderen, behalve als dit op het dossier anders is ingesteld.

GEBRUIKER MET BEPERKTE DOSSIERINZAGE TOEGANG GEVEN TOT EEN DOSSIER

Het is mogelijk om een gebruiker toch toegang tot jouw dossier te verlenen. Ga in het dossier naar Toegang | Selecteer in de linker kolom de betreffende gelimiteerde gebruiker | breng deze met het pijltje naar de rechter kolom en kies voor opslaan.

TOEGANG TOT EEN DOSSIER BEPERKEN

Wil je de toegang tot jouw dossier beperken? Ga dan naar Toegang en markeer het dossier als ‘Vertrouwelijk’. Kies voor opslaan. De toegangslijst wordt ververst.

Nu hebben alleen de admins, binnendienst medewerker en adviseur toegang. Je ziet alle gebruikers in de linkerkolom staan. Selecteer in de gebruikers die wel toegang dienen te hebben | breng deze met het pijltje naar de rechter kolom en kies voor opslaan.

image

WAT ZIET EEN GEBRUIKER MET BEPERKTE DOSSIERINZAGE?

Heeft een gebruiker beperkte dossierinzage of is een dossier inzichtelijk voor een beperkt aantal gebruikers, dan werkt dit door op alle plekken waar je informatie over dit niet toegankelijke dossier zou verwachten.

Dossiers

De dossiers waar de gebruiker geen toegang tot heeft zijn uit gegrijsd en niet clickable. Wel is minimale informatie beschikbaar zodat duidelijk is dat het dossier bestaat en wie de behandelaar en adviseur zijn:

image

Werkvoorraad – alles van iedereen

Werkvoorraad van dossiers waarvoor de gebruiker geen toegang heeft wordt niet getoond. Heeft de gebruiker beperkte toegang, dan heeft hij geen toegang tot de werkvoorraad ‘alles van iedereen’.

Querymanager

Ook in de querymanager ziet de gebruiker de dossiers met minimale informatie wel terug, maar kan deze niet openen. In exports die gedraaid worden wordt alleen de informatie getoond van dossiers waar toe toegang is.

image

CRM-kaart

Dit is ook te zien bij de CRM | personen.

image

Ben je gebruiker met beperkte toegang dan kun je queryen op CRM Personen horende bij dossiers waartoe jij toegang hebt. Selecteer daarvoor ‘Dossiers waar ik toegang tot heb’.

image

[1] De admin kan onder Instellingen | gebruikersbeheer voor een adviseur een standaard behandelaar instellen.

[2] Tip: Staat de aanspreekvorm standaard op formeel of informeel en zie je dit liever andersom? De Admin kan de standaard keuze aanpassen.

[3] De te kiezen types zijn door de admin aan te passen

[4] De standaardmappen zijn door de admin aan te passen

Onderwerpen

Gerelateerde onderwerpen

Dossier instellingen
Dossier instellingen