Producten

Producten

Producten algemeen

De volgende producten kun je in Accelerate toevoegen:

Fiscaal geruisloze voortzetting

Een kapitaal opgebouwd in een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) kunt u fiscaal geruisloos inbrengen in een nieuwe hypotheek. Er is momenteel geen aanvraagmogelijkheid binnen Accelerate, maar bestaande producten kun je wel noteren binnen Accelerate via ‘Product toevoegen’ > ‘Fiscaal geruisloze voortzetting’.

image

Vul de onderstaande gegevens in:

image

Krediet

Via ‘Product toevoegen’ > ‘Krediet’ vul je een bestaand krediet in:

image

Vul onderstaande gegevens in:

image

Lastenverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Schadeverzekering

Cardif Hypotheek aflosverzekering

Vanuit het adviespakket kan je aanvragen doen voor Hypotheken, ORV’s en Kredieten, mits de aanvraag via HDN afgehandeld kan worden. Een aanvraag die wordt verstuurd via HDN, richting Accelerate wordt automatisch een nieuwe aanvraag (AX, LX of KX) in Accelerate. De aanvraag kan gekoppeld worden aan het dossier.

Handmatig toevoegen

Open het dossier waar je een product wilt toevoegen en klik in de takenbalk op Product toevoegen | product naar keuze.

image

Vul de gevraagde gegevens in en sla deze op. Het toegevoegde product is direct in het linker navigatiemenu zichtbaar.

Toevoegen vanuit aanvraag

Heb je een product aangevraagd vanuit het adviespakket, dan komt deze binnen bij Werkvoorraad | Nieuwe aanvragen. Zie hoofdstuk

hoe je deze aanvraag kunt koppelen aan dit dossier. Na het koppelen wordt deze – net als bij het handmatig toevoegen – direct getoond in de linker navigatie van het dossier.

Navigatie hypotheek (links)

Met het toevoegen van een product aan het dossier is de linker navigatie uitgebreid. De componenten – niet bij elk product aanwezig - worden hieronder toegelicht.

DE TITEL

Klik op de titel voor de details van het product in één oogopslag.

INSTELLINGEN

Hier kun je afhankelijk van het product:

  • Selecteren dat dit product niet zichtbaar is op het klantportaal
  • Het product deactiveren/verwijderen
  • Instellingen wijzigen

OFFERTE(S)

Wanneer een offerte aanwezig is kun je dat zien doordat er een nummer achter deze titel staat. De offerte kun je hier inzien en delen met de klant via actiepunten voor klant.

DOSSIERCONTROLE

De dossiercontrole biedt een overzicht van al de te uploaden en geüploade stukken binnen dit product. Stukken die door de klant worden geüpload vanuit een actiepunt komen in deze dossiercontrole terecht.

ACTIEPUNTEN VOOR KLANT

Hier zie je een overzicht van de actiepunten voor de klant behorende bij de dossiercontrole die hierboven genoemd is. Zie een volledige toelichting in het hoofdstuk Actiepunten voor de klant.

LENINGDELEN

Hier vind je een overzicht van de leningdelen. De leningdelen kunnen eventueel handmatig aangepast worden.

Zijn de leningdelen veranderd? Dan wordt de button ‘Bekijk de verschillen’ zichtbaar. Klik hier op om de wijzigingen in vergelijking met de vorige versie te zien.

Bijvoorbeeld: vanuit de hypotheekaanvraag zijn er leningdelen opgevoerd. De indicatieve offerte komt binnen, maar de leningdelen zijn afwijkend ten opzichte van de hypotheekaanvraag.

Dan worden in dit overzicht de meest recente gegevens getoond (uit de indicatieve offerte), door te klikken op ‘Bekijk de verschillen’ kun je zien hoe het zich verhoudt t.o.v. de aanvraag.

image

Twee velden worden berekend:

  • Einde rentevaste periode: deze wordt berekend op basis van de ingangsdatum hypotheek + duur in maanden van dit leningdeel
  • Einde looptijd: deze wordt berekend op basis van de ingangsdatum hypotheek + rentevaste periode in maanden van dit leningdeel

STATUSHISTORIE

Onder Statushistorie is het verloop van de status van het product zichtbaar. En of dit gewijzigd is op basis van een HDN bericht of handmatig door een medewerker.

HDN HISTORIE

Een overzicht van alle HDN Communicatie op dit dossier. Klik op het vergrootglas om het bericht in te zien. Handig wanneer je net iets meer wilt weten over de in en uitgaande HDN communicatie.

ONDERPAND

De onderpandgegevens horende bij de hypotheek. Deze worden gevuld vanuit de AX.

E-MAIL OPSTELLEN

Je kunt hier een e-mail opstellen voor de aanvrager of andere betrokkene. Zie het hoofdstuk

.

SCENARIO STARTEN

Wil je aanvullend stukken opvragen? Je kunt altijd handmatig losse stukken aanmaken, maar met een scenario kun je een door de admin gedefinieerde set in een keer aanvragen.

Product deactiveren of verwijderen

Je kunt producten deactiveren en wanneer je admin bent ook verwijderen. In beide gevallen ontvang je geen signaleringen meer op dit product. Indien het product verwijderd wordt is het niet langer zichtbaar in het dossier. Verwijderde producten kunnen niet teruggezet worden.

Deactiveren

Om een product te deactiveren klik je onder het betreffende product op Instellingen. Vervolgens geef je aan dat het product gedeactiveerd mag worden en klik je op opslaan.

Verwijderen (admin)

NB: Dit is een adminfunctionaliteit. Een verwijderd product kan niet teruggehaald worden.

De admin kan onder Overzicht | Producten en diensten op het kruisje achter betreffend product klikken om het product te verwijderen. Je krijgt een pop-up “Weet u het zeker dat u dit product wilt verwijderen? Alle onderliggende stukken en actiepunten, etc. zijn dan niet meer te benaderen."